CDW/Noll självrisk i Kanada

För hyrda camping- och husbilar, se vår översikt av självriskskydd för hus- och campingbilar. För 4x4 och 4x4 husbilar, se vår sida för självriskskydd för 4x4.

När du hyr bil i USA och Kanada är din självrisk (även kallat "ansvar") samma summa som bilens totala värde. En del stater i USA och Kanada kräver inte att fordonsägaren tecknar en obligatorisk tredjepartsförsäkring, vilket betyder att bilens förare potentiellt är ansvarig för skador på andra personer och deras egendom.

Följande förklaring försöker svara på en fråga som ofta ställs vid bilhyrning: Hur kan den som hyr bil sänka sin potentiella självrisk för bilen de hyrt? 

Det här är de främsta alternativen:

  1. Köp "Kompletterande ansvarsförsäkring (SLI)" från biluthyrningsfirman. Den erbjuds generellt i stater där det är inte obligatoriskt för fordonsägare att ha tredjepartsförsäkring. SLI täcker normalt mellan 1 till 2 miljoner $. Vi rekommenderar dig däremot att alltid fråga biluthyrningsfirman då det skiljer sig mellan stater.
  2. Köp "Självriskreducering vid kollision (CDW)" eller "Självriskreducering vid stöld (LDW)" från biluthyrningsfirman. Det inkluderas automatiskt med de flesta hyrbilar i Nordamerika. Det reducerar större delen av bilens självrisk. Medan CDW/LDW (det har även ett gäng andra namn) sänker din självrisk från bilens fulla värde mot 0 $ så finns det ofta en självrisk på 500 - 2 000 $ kvar. Som alltid, diskutera detta med din biluthyrningsfirma
  3. Köp "Självriskreducering" (eller liknande) från biluthyrningsfirman. Det sänker ovanstående belopp mot 0 - 500 $.
  4. Teckna "hyrbilsskydd" från RentalCover.com, som ett alternativ till biluthyrningsfirmornas "Självriskreducering", för att täcka det som återstår efter CDW. Det reducerar ditt ansvar till 0 $ för tilläggsskydd som sålts på RentalCover.com (om inget annat angetts i din offert). RentalCover.coms tilläggsskydd inkluderar också täckning för flera typer av skador som exkluderas från CDW/LDW såsom skador på vindruta, däck, strålkastare, underrede och tak.

Få en offert för din nästa resa

:
:
Försäkring för fordon med mindre än 9 sittplatser (inklusive föraren).