Przejrzyj nasze strony w celu uzyskania informacji dotyczących franszyzy od wynajmu samochodu oraz informacji o franszyzie dla pojazdów 4x4

Ubezpieczenie od franszyzy dla samochodów typu motorhome i campervan

Podczas wypożyczania samochodu typu motorhome lub campervan firmy wynajmujące z pewnością zaoferują Ci kilka różnych opcji ubezpieczenia. RentalCover.com oferuje niezależny produkt w tym samym obszarze, który nazwaliśmy „ubezpieczeniem od franszyzy” (excess cover). Ubezpieczenie to pokrywa wszelkie koszty związany z franszyzą, które miałbyś zapłacić dostawcy za szkody. Jeżeli skorzystasz z oferty RentalCover.com, nie potrzebujesz żadnych usług obniżania franszyzy od dostawców, ani żadnych innych produktów ubezpieczeniowych.

Wszystkie polisy dostępne na RentalCover.com zostały zweryfikowane przez nasz zespół ds. ubezpieczeń w celu zapewnienia, że zdarzenia zazwyczaj wyłączane z zakresu ubezpieczeń oferowanych przez wypożyczalnie zostały ujęte w całości. Poniżej przedstawiamy listę zdarzeń ujętych w polisach (tj. pokrywanych przez) RentalCover.com, a przy tym zazwyczaj wyłączanych z polis oferowanych przez firmy wynajmujące. Pełny przegląd dla każdej firmy wynajmującej samochody typu motorhome i campervan przedstawia tabela poniżej.

  • Uszkodzenie szyb, opon, podwozia, dachu, parawanu i szkody spowodowane przez kontakt z wodą są w całości pokrywane przez RentalCover.com.
  • Dachowanie, wypadki z udziałem jednego pojazdu, potrącenie zwierzęcia i prowadzenie pojazdu po zmroku są również pokrywane. 
  • Przypadki utraty użyteczności pojazdu (z powodu napraw) są również pokrywane.
  • Nasze produkty są dostosowane do potrzeb konkretnego rynku. Na przykład kangury są zagrożeniem dla kierowców w Australii. Polisy od RentalCover.com dokładnie określają szkody wynikające z udziału zwierząt. Wiele polis wystawianych w Wielkiej Brytanii do celów wynajmu w Australii nie uwzględnia lokalnych warunków i w związku z tym firma wydająca polisę będzie chciała wyłączyć z zakresu szkody okoliczności opisane drobną czcionką.

Przegląd usług obniżenia franszyzy - Samochody typu campervan i motorhome w Australii

Poniższa tabela stanowi przegląd opcji obniżenia franszyzy oferowanych przez największe wypożyczalnie samochodów w Australii:

Dostawca Standardowa odpowiedzialność/franszyza
tj. maks. udział własny w szkodzie

Cena za dzień
Dzienna cena najlepszej opcji obniżenia franszyzy/opcji premium

Obniżenie franszyzy premium
Najlepsza opcja/opcja premium obniża franszyzę do podanej kwoty
Ujęte świadczenia Obejmuje szyby/opony?

Obejmuje utratę użyteczności pojazdu?
Utrata użyteczności pojazdu to utrata dochodu z tytułu konieczności oddania pojazdu do naprawy

Inne wyłączenia
Uwaga: Niżej wymienione pozycje uważa się za naruszenia warunków ubezpieczenia od franszyzy lub naruszenia warunków wynajmu. Koszty napraw są zazwyczaj przerzucane w całości na klienta (tj. koszt naprawy może przekroczyć standardową kwotę franszyzy)

Kwota i rodzaj kaucji
Kaucję wpłaca się w przypadku niepodjęcia ubezpieczenia od franszyzy. Kaucje „pobierane” są wypłacane za pomocą kart kredytowych (zazwyczaj razem z opłatami za korzystanie z karty) i zwracane w przypadku braku szkody. Kaucje „zamrażane” (tj. środki są zamrażane, nie wpłacane) nie są przelewane.

Opłaty za korzystanie z kart kredytowych
Dotyczy wszystkich transakcji, włącznie z kaucjami pobieranymi
Around Australia (AA) 6000 $ 25 $ - 45 $ 450 $

- 1 szyba i 2 opony
-Dachowanie

 

tak, w ograniczonym stopniu tak

-Uszkodzenia związane z wodą
- Utrata wyposażenia pojazdu
- Uszkodzenie klimatyzacji                                                        

- Parawan
- Koszt sprowadzenia pojazdu
-Uszkodzenia dachu i podwozia

Opłata z tytułu odpowiedzialności za szkodę obowiązuje w przypadku każdego zdarzenia, a nie jedna na wynajem.

6000 $, pobierana brak
All Seasons 2500 $ - 3000 $ 25 $ 0 $ - 500 $

- 1 przednia szyba i 1 opona
 

tak, w ograniczonym stopniu nie

- Holowanie pojazdu do innej miejscowości
- Utrata kluczy
- Szkody związane z wodą

- Dachowanie
- Uszkodzenia dachu i podwozia

- Niedopatrzenie w zakresie utrzymania odpowiedniego poziomu płynów, sprawdzania poziomu oleju, wody chłodniczej i poziomu naładowania akumulatora każdego dnia, jazda bez paska klinowego lub korka chłodnicy, niebezpiecznie niskie poziomy płynów.

2500 $ - 3000 $, pobierana n/d
Apollo 5000 $ - 
7500 $
65 $ 250 $ - 1 szyba i 2 opony
 
tak, w ograniczonym stopniu tak

- Częściowe lub całkowite zanurzenie w wodzie
- Dachowanie bez udziału drugiego pojazdu
- Zanieczyszczenie
- Uszkodzenie parawanu
- Uszkodzenie dachu i podwozia

(od 1 kwietnia 2015 r. polisy ubezpieczeniowe Apollo nie pokrywają również uszkodzeń parawanu, dachu i podwozia pojazdu)

5000 $ -
7500 $, pobierana
2% dla kart Mastercard i Visa, 4,5% dla kart Amex
Awesome Campers 3000 $  30 $ 0 $ Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie OC wobec osób trzecich, od szkód na mieniu, opon i przedniej szyby tak tak

- Dach
- Namiot
- Okna
- Podwozie
Dachowanie bez udziału drugiego pojazdu
- Wymiana kluczy

3000 $, zamrażana 2,5% dla kart Mastercard i Visa
Bargain Car Rentals 2000 $ 27 $ - 39 $ 0 $ - Uszkodzenie jakichkolwiek wewnętrznych elementów pojazdu;
- Koszty holowania lub sprowadzenia pojazdu
- Szyba
- Opony
tak tak

- Uszkodzenia dachu i podwozia
- Wszelkie koszty holowania lub sprowadzenia pojazdu
- Uszkodzenie elementów wewnętrznych

2000 $, pobierana dopłata 1,75% dla Eftpos
Boomerang Campervans 1000 $ - 1500 $ 20 $ - 25 $ 250 $ - Szyby i opony tak tak

- Uszkodzenia dachu i podwozia
- Koszty holowania

- Utrata kluczy
- Szkody związane z wodą
- Niedopatrzenie w zakresie utrzymania odpowiedniego poziomu płynów, sprawdzania poziomu oleju, wody chłodniczej i poziomu naładowania akumulatora każdego dnia.

1000 $ - 1500 $, pobierana 2% Visa/ Mastercard
Britz 7500 $ 65 $ - 75 $ 250 $ - 500 $ - Uszkodzenie pojazdu, dachu i podwozia
- Szyby i opony
tak tak

- Koszty holowania i sprowadzenia pojazdu
- Wymiana kluczy
- Uszkodzenia dachu/podwozia lub pojedynczy dachowanie bez udziału drugiego pojazdu dla pojazdu z napędem na 4 koła (4WD) –    chyba że wykupiono polisę 4WD Easy Cover Plus.

- Dachowanie bez udziału drugiego pojazdu, chyba że wykupiono dodatkowe ubezpieczenie
- Wszelkie uszkodzenia pojazdu spowodowane korzystaniem z łańcuchów śnieżnych.

7500 $, pobierana 2% dla kart Mastercard i Visa, 4,5% dla kart Amex, możliwość zwrotu
Camperman 500 $ - 500 $ Uszkodzenie karoserii i OC nie nie

- Uszkodzenia związane z wodą
- Szyby i opony, chyba że zakupiono dodatkowe ubezpieczenie
- Wyposażenie pojazdu
Podwozie i dach
- Dachowanie
- Koszty holowania i sprowadzenia pojazdu

500 $, pobierana 2% dla kart Mastercard i Visa, 4,5% dla kart Amex, możliwość zwrotu
Cheapa  2700 $ - 5000 $ 28 $ - 37 $ 0 $ Uszkodzenia pojazdu tak nie - Szyby i opony
- Podwozie i dach

-Uszkodzenia związane z wodą
- Dachowanie bez udziału drugiego pojazdu.              
- Zanieczyszczenie
- Uszkodzenie parawanu
- Utrata użyteczności
2700 $ - 5000 $, pobierana 2% dla kart Mastercard i Visa, 4,5% dla kart Amex
Cruisin 5000 $ 48 $ 300 $ Uszkodzenia pojazdu nie tak

- Szkody związane z wodą
- Szyby i opony, chyba że zakupiono dodatkowe ubezpieczenie
- Dachowanie bez udziału drugiego pojazdu
- Zanieczyszczenie
- Parawan
- Podwozie i dach 

5000 $, pobierana 2% dla kart Mastercard i Visa
Hippie Campers 2500 $ 20 $ - 30 $ 100 $ Uszkodzenia pojazdu nie

Uzyskaj wycenę na następną podróż

:
:
Ubezpieczenie obejmuje samochody osobowe/vany/SUV-y/pojazdy 4x4 itd. przeznaczone dla 1–9 osób, które nie potrzebują specjalnych zezwoleń ani nie są przeznaczone do użytku komercyjnego lub terenowego.