Har du glömt ditt bokningsnummer?

Discount Rental Car Insurance

Kontakta Oss

Kontrollera om dessa frågor är relevanta eller bläddra ner för att kontakta oss:

About RentalCover.com

What are the benefits?
Vilka är RentalCover.com och vilka tillhandahåller skyddet?
Vilken rating har våra försäkringsgivare?
Varför ska jag använda RentalCover.com?
Vad har jag och vad kommer jag att bli erbjuden hos uthyrningsfirman?
Vilka är RentalCover.coms försäkringsgivare?
Omfattas extra förare av tilläggsskyddet?
Ska jag chansa och hoppas på det bästa?
Vad måste jag betala ifall jag råkar ut för en olycka?
Vilka fordonstyper omfattas av tilläggsskyddet?
Vad gäller för körning på grusvägar?
Hur beräknas antalet försäkringsdagar?
Är jag försäkrad ifall jag råkar ut för mer än en olycka?

Skadeanmälningar

När kan jag räkna med återbetalning av skadeanmälan?
Hur gör jag en skadeanmälan?
Hur fungerar skadeanmälningar för CDW? (För amerikanska invånare)
My claim has been approved. When will I receive payment?
What are the steps in the claims process?

Claims Info

Var kan jag läsa mer om ersättningsprocessen?

Rental Guide: Destination Asian Countries

Vad ska jag göra på hyresdepån i asiatiska länder?

Rental Guide: Destination Australia/NZ

How does Excess Reduction & Third Party Insurance work in Australia and New Zealand
What should I do at the rental desk in Australia/NZ?

Rental Guide: Destination Canada

Hur fungerar självrisk för hyrbil och CDW i Kanada? Vad har jag för alternativ?
Vad bör jag göra på hyresdepån i Kanada?

Rental Guide: Destination EU/UK

Hur fungerar självrisk/CDW för hyrda fordon i Europa? Vad har jag för alternativ?
Vad bör jag göra på hyresdepån i EU/Storbritannien?

Rental Guide: Destination Latin American Countries

What should I do at the rental desk in Latin American Countries

Rental Guide: Destination Namibia/Africa

Hur fungerar självrisk och CDW för hyrda fordon i Afrika? Vad har jag för alternativ?

Rental Guide: Destination United States

What are the insurance options in the USA? How does the US differ from most other countries?
Hur fungerar gratis vägassistans för tilläggsskydd i USA?
Vad är Extra skydd för USA? Vad ska jag säga på hyresdepån?
Vad ska jag göra på hyresdepån i USA?
What should I do at the rental desk if I am traveling abroad with Collision Damage Coverage (for US Residents)?

Rental Guide: Destination Worldwide

Vad ska jag göra på hyresdepån: Introduktion

Rental Guide: Insurance products

Vad är "självrisk", "CDW", "LDW", "självriskreducering" etc.? Och vilka är RentalCover.com?
Inkluderas "tredje part"?
Hur skiljer sig LDW, SCDW och SLDW från CDW?
Vad är SLI (Kompletterande ansvarsförsäkring)?
Vad är PAI (Olycksfalls- och sjukvårdsförsäkring)?
Vad är stöldskydd?
Why do rental companies charge a large excess when the repair cost is small? What happens if I'm "not at fault"? Will I get my money back? When?

Discount Rental Car Insurance

Om din fråga inte besvarades av ovanstående, vänligen fyll i formuläret nedan eller ring oss:

Ring Oss


Maila oss