Zapomniałeś numer referencyjny?

Discount Rental Car Insurance

What are the benefits?

RentalCover.com seeks to give our customers absolute transparency on their policies. We cover all common damages, such as tyre and windscreen repairs/replacement (which account for 80% of all claims outside of the US!). The following region-by-region guide may assist:
 

Additional drivers who are on the rental agreement with you are covered free of charge. 
Please feel free to email or call if you still have questions.
Country What We Sell Equivalent Policy Sold by the Rental Companies Benefits of RentalCover.com's Policy
United States US Residents: "Collision Damage Coverage" "CDW" (Collision Damage Waiver) • Zero Deductible!
• You don't need your personal auto insurance so you keep your good driving record.
• All claims are handled & paid by AON. No stress at the desk!
More info
US Visitors: "Extra Cover For USA" "Roadside Assistance Coverage" • Competitive price with full coverage: key loss, towing, storage impound costs, roadside callouts, emergency fuel & more.
• If you use our roadside service provider (Urgently) we pay the bill on your behalf. If you use the rental company's roadside provider we reimburse the costs very quickly.
More info
Canada Canada Visitors: "Zero Excess Rental Cover" "SCDW" ("Super CDW") or equivalent • Rental cars often have a small deductible excess (between CA$500 and CA$2,000) that is insured by "Zero Excess Rental Cover".
• Covers common damages such as windscreens, headlights and tyres.
• "Zero Excess Rental Cover" removes that risk.
More info
Europe EU Visitors: "Zero Excess Rental Cover" "SCDW" (Super CDW") or equivalent • Rental cars have an excess (usually between €1,500 and €3,000) that is insured by "Zero Excess Rental Cover".
• Covers common damages such as windscreens, headlights and tyres.
More info
Australia & NZ AU/NZ Visitors: Zero Excess Rental Cover "Excess Reduction", "Damage Liability Fee" or equivalent • Covers the full excess for cheaper.
• Covers common damages such as windscreens, headlights and tyres.
More info
Asia Asian Visitors: Zero Excess Rental Cover "SCDW" (Super CDW") or equivalent • Some rental companies in Asia (mainly HK and Japan) are similar to the US model where there is no excess. The majority do have an excess that is between US$1,000 and $US$3,000. "Zero Excess Rental Cover" provides coverage for the excess charges for 50% less than the policies sold at the rental desk.

 


Skontaktuj się z nami

Sprawdź, czy te pytania są powiązane lub zjedź w dół, aby się z nami skontaktować:

About Our Price Guarantees

W jaki sposób naliczane są dni ubezpieczenia?
Znalazłem lepszą cenę za podobny produkt. Czy RentalCover.com dostosuje swoją stawkę?

About RentalCover.com

What are the benefits?
Czym jest RentalCover.com i kto gwarantuje ubezpieczenie?
Jak wygląda rating dla naszych ubezpieczycieli?

Alternatives to RentalCover.com

How to make an informed choice when you get to the rental desk - your insurance options explained.
Czy mogę polegać na ubezpieczeniu podróżnym?
Should I just risk it and not get insurance?

Annual Plans

Jak „rejestrować” rezerwacje w ramach rocznej polisy?

Zgłoszenie szkody

Jak działa procedura zgłaszania szkody dla „Extra Cover” (dla USA i Kanady)?
Jak działa proces zgłaszania szkody w przypadku polis „Zero Excess Rental Cover”, „No Excess Rental Cover” i „Rental Vehicle Cover”?
Kiedy mogę się spodziewać zwrotu kosztów za szkodę?
Jak zgłosić szkodę?
Czy ubezpieczenie obejmie klienta który ma więcej niż jeden wypadek?
Jak wygląda zgłaszanie szkody w przypadku polisy CDW (dla mieszkańców USA)?

Country: Asian Countries

Jak postępować przy odbiorze pojazdu w krajach azjatyckich

Country: Australia/NZ

How does Excess Reduction & Third Party Insurance work in Australia and New Zealand
What should I do at the rental desk in Australia/NZ?

Country: Canada

Jakie są możliwości obniżenia franszyzy w Kanadzie?
Jak postępować przy odbiorze pojazdu w Australii/Nowej Zelandii?

Country: EU/UK

Jak działa franszyza wynajętego pojazdu/CDW w Europie? Jakie są możliwości obniżenia udziału własnego?
Jak postępować przy odbiorze pojazdu w Wielkiej Brytanii/Europie?

Country: Latin American Countries

What should I do at the rental desk in Latin American Countries

Country: Namibia/Africa

Jak wygląda ubezpieczenie od franszyzy i CDW w Afryce? Jakie opcje mam do wyboru?

Country: United States

What are the insurance options in the USA? How does the US differ from most other countries?
Jak działa oferta darmowej pomocy drogowej dla polis w USA?
Czym jest Ubezpieczenie Ekstra dla USA? Na czym to polega?
Jak postępować przy odbiorze pojazdu w USA?
What should I do at the rental desk if I am traveling abroad with Collision Damage Coverage (for US Residents)?

Country: Worldwide

Jak postępować w zajezdni: Wprowadzenie

Damage Waivers (CDW, LDW, Super CDW, Super LDW)

Czym jest „franszyza”, „CDW”, „LDW”, „obniżenie franszyzy”, itp.? I czym jest RentalCover.com?
Ile zapłacę w razie wypadku?
Czym różnią się „LDW”, „Super CDW” oraz „Super LDW” od zwykłego „CDW”?

Zarządzanie/Modyfikowanie/Anulowanie polisy

Jak anulować polisę, zmienić daty lub dodać ubezpieczenie? Co robić w przypadku zmiany pojazdu?
Pomocy, nie mogę się zalogować!
Kiedy wystawiane są polisy?
Jak mogę przesłać mój numer programu lojalnościowego linii lotniczych?
Jakiej wysokości ubezpieczenia potrzebuję?
Czy istnieją ograniczenia ze względu na wiek lub miejsce zamieszkania?
Czy ubezpieczenie obejmuje dodatkowych kierowców?
Jak zmienić dane osobowe posiadacza polisy?
Kogo i co obejmuje ubezpieczenie?
Czy potrzebuję nowej polisy w razie zmiany pojazdu?
Jak działa proces anulacji oraz refundacji?
Czym jest kaucja zwrotna/depozyt? Kiedy kwota ta jest zwracana?
Jak dodać ubezpieczenie do polisy?
W przypadku kilku pojazdów wynajętych w tym samym okresie czasu, czy wymagana jest osobna polisa dla każdego z nich? Czy wymagana jest też dla każdego innego kraju wizyty?
Jakie okoliczności obejmuje polisa?

Personal Accident Insurance

Czym jest PAI („Personal Accident Insurance”) - Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Supplemental Liability Insurance

Czym jest SLI („Supplementary Liability Insurance”) - Dodatkowe ubezpieczenie OC?

Theft Protection

Czym jest ochrona przez kradzieżą?

Third Party Cover

Czy uwzględnione jest Ubezpieczenie OC wobec osób trzecich?
Why do rental companies charge a large excess when the repair cost is small? What happens if I'm "not at fault"? Will I get my money back? When?

Types of Vehicles & Types of Rental (Peer To Peer etc)

Czy ubezpieczenie obejmuje pojazdy 4x4? Jak traktowane są nieasfaltowane drogi?
Jakiego typu pojazdy „wynajęte” są objęte ubezpieczeniem? Pojazdy współdzielone? Pojazdy wypożyczone przez zakład mechaniczny?

Discount Rental Car Insurance

Jeśli powyżej nie ma odpowiedzi na twoje pytanie, prosimy o wypełnienie formularza poniżej lub telefon na:

Zadzwoń do nas


Wyślemy wiadomość e-mail