Zapomniałeś numer referencyjny?

 Porównaj ceny i ujęte świadczenia

Wprowadź swój kraj podroży oraz firmę wynajmującą bądź agenta, aby dowiedzieć się więcej o okolicznościach włączonych i wyłączonych z polisy

Ile zapłacę w razie wypadku?

Kwota do zapłaty w przypadku zaistnienia zdarzenia jest najczęściej zwana „franszyzą” lub „odpowiedzialnością” i może to być:

  • Pełna wartość pojazdu. Tak jest w Europie lub USA jeśli wynajem nie obejmuje CDW („Collision Damage Waiver” - Ubezpieczenie od kolizji) lub LDW („Loss Damage Waiver” - Ubezpieczenie od uszkodzeń i kradzieży). Aby zasięgnąć dalszych informacji prosimy o przeczytanie naszego przewodnika po ubezpieczeniu wynajętego pojazdu w USA oraz naszego przeglądu ubezpieczeń w Europie. Większość umów wynajmu pojazdu zawiera CDW lub LDW (jest to obowiązkowe dla osób zamieszkałych w Europie), jednak klienci zamieszkali w USA rzadko spotykają się z taką sytuacją, Amerykanie używają własnej polisy ubezpieczeniowej. W Australii i Nowej Zelandii udział własny wypożyczającego nigdy nie pokrywa się z równowartością pojazdu, gdyż pojazdy nie mogą być wynajmowane na takiej podstawie.
  • Kwota najczęściej pomiędzy 1000 a 400 €/£/$ (wyższa dla niektórych pojazdów typu motorhome). Firmy wynajmujące oferują polisy nazywane „Super CDW” (lub „Super LDW” jeśli obejmują zabezpieczenie przed kradzieżą) lub „Excess Cover”, czyli ubezpieczeniem od franszyzy (w Australii i Nowej Zelandii), które redukują udział własny do kwoty 0 €/£/$. Polisy te nie funkcjonują w Stanach Zjednoczonych - w sprzedaży znajdują się jedynie CDW oraz LDW, zaś pozostały udział własny zawsze jest równy $0. W Europie, Azji, Australii/Nowej Zelandii oraz Ameryce Południowej Super CDW/LDW zawsze jest dostępne przy odbiorze pojazdu w zajezdni. 
  • Kwota pomiędzy 0 a 500 €/£/$: polisy Super CDW/LDW oraz Excess Cover zmniejszają udział własny klienta w razie wypadku do kwoty bliskiej zeru, może się ona jednak zatrzymać na wysokości nawet 500 €/£/$. Często można napotkać w sprzedaży kilka polis oferujących więcej korzyści (tj. mniej wyłączeń), ale najczęściej im wyższa cena polisy tym mniejsza franszyza. W USA nie istnieje pojęcie kosztów udziału własnego jeśli wynajem zawiera CDW/LDW , jednak mogą wystąpić „koszty dodatkowe” z powodu obciążenia klienta przez firmę wynajmującą kosztami związanymi ze szkodą. Klient również pozostaje odpowiedzialny za koszty związane z pomocą drogową (takie jak holowanie, relokacja czy tankowanie) oraz drobniejsze naprawy, na przykład opon lub szyb. Ubezpieczenie Ekstra dla USA od RentalCover.com pokrywa te koszty oraz wiele innych incydentalnych kosztów. Zawiera ono również darmową pomoc drogową, oszczędzając tym klientowi 5 - 10 $ dziennie.

Skontaktuj się z nami

Sprawdź, czy te pytania są powiązane lub zjedź w dół, aby się z nami skontaktować:

About Our Price Guarantees

W jaki sposób naliczane są dni ubezpieczenia?
Znalazłem lepszą cenę za podobny produkt. Czy RentalCover.com dostosuje swoją stawkę?

About RentalCover.com

What are the benefits?
Czym jest RentalCover.com i kto gwarantuje ubezpieczenie?
Jak wygląda rating dla naszych ubezpieczycieli?

Alternatives to RentalCover.com

How to make an informed choice when you get to the rental desk - your insurance options explained.
Czy mogę polegać na ubezpieczeniu podróżnym?
Should I just risk it and not get insurance?

Annual Plans

Jak „rejestrować” rezerwacje w ramach rocznej polisy?

Zgłoszenie szkody

Jak działa procedura zgłaszania szkody dla „Extra Cover” (dla USA i Kanady)?
Jak działa proces zgłaszania szkody w przypadku polis „Zero Excess Rental Cover”, „No Excess Rental Cover” i „Rental Vehicle Cover”?
Kiedy mogę się spodziewać zwrotu kosztów za szkodę?
Jak zgłosić szkodę?
Czy ubezpieczenie obejmie klienta który ma więcej niż jeden wypadek?
Jak wygląda zgłaszanie szkody w przypadku polisy CDW (dla mieszkańców USA)?

Country: Asian Countries

Jak postępować przy odbiorze pojazdu w krajach azjatyckich

Country: Australia/NZ

How does Excess Reduction & Third Party Insurance work in Australia and New Zealand
What should I do at the rental desk in Australia/NZ?

Country: Canada

Jakie są możliwości obniżenia franszyzy w Kanadzie?
Jak postępować przy odbiorze pojazdu w Australii/Nowej Zelandii?

Country: EU/UK

Jak działa franszyza wynajętego pojazdu/CDW w Europie? Jakie są możliwości obniżenia udziału własnego?
Jak postępować przy odbiorze pojazdu w Wielkiej Brytanii/Europie?

Country: Latin American Countries

What should I do at the rental desk in Latin American Countries

Country: Namibia/Africa

Jak wygląda ubezpieczenie od franszyzy i CDW w Afryce? Jakie opcje mam do wyboru?

Country: United States

What are the insurance options in the USA? How does the US differ from most other countries?
Jak działa oferta darmowej pomocy drogowej dla polis w USA?
Czym jest Ubezpieczenie Ekstra dla USA? Na czym to polega?
Jak postępować przy odbiorze pojazdu w USA?
What should I do at the rental desk if I am traveling abroad with Collision Damage Coverage (for US Residents)?

Country: Worldwide

Jak postępować w zajezdni: Wprowadzenie

Damage Waivers (CDW, LDW, Super CDW, Super LDW)

Czym jest „franszyza”, „CDW”, „LDW”, „obniżenie franszyzy”, itp.? I czym jest RentalCover.com?
Ile zapłacę w razie wypadku?
Czym różnią się „LDW”, „Super CDW” oraz „Super LDW” od zwykłego „CDW”?

Zarządzanie/Modyfikowanie/Anulowanie polisy

Jak anulować polisę, zmienić daty lub dodać ubezpieczenie? Co robić w przypadku zmiany pojazdu?
Pomocy, nie mogę się zalogować!
Kiedy wystawiane są polisy?
Jak mogę przesłać mój numer programu lojalnościowego linii lotniczych?
Jakiej wysokości ubezpieczenia potrzebuję?
Czy istnieją ograniczenia ze względu na wiek lub miejsce zamieszkania?
Czy ubezpieczenie obejmuje dodatkowych kierowców?
Jak zmienić dane osobowe posiadacza polisy?
Kogo i co obejmuje ubezpieczenie?
Czy potrzebuję nowej polisy w razie zmiany pojazdu?
Jak działa proces anulacji oraz refundacji?
Czym jest kaucja zwrotna/depozyt? Kiedy kwota ta jest zwracana?
Jak dodać ubezpieczenie do polisy?
W przypadku kilku pojazdów wynajętych w tym samym okresie czasu, czy wymagana jest osobna polisa dla każdego z nich? Czy wymagana jest też dla każdego innego kraju wizyty?
Jakie okoliczności obejmuje polisa?

Personal Accident Insurance

Czym jest PAI („Personal Accident Insurance”) - Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Supplemental Liability Insurance

Czym jest SLI („Supplementary Liability Insurance”) - Dodatkowe ubezpieczenie OC?

Theft Protection

Czym jest ochrona przez kradzieżą?

Third Party Cover

Czy uwzględnione jest Ubezpieczenie OC wobec osób trzecich?
Why do rental companies charge a large excess when the repair cost is small? What happens if I'm "not at fault"? Will I get my money back? When?

Types of Vehicles & Types of Rental (Peer To Peer etc)

Czy ubezpieczenie obejmuje pojazdy 4x4? Jak traktowane są nieasfaltowane drogi?
Jakiego typu pojazdy „wynajęte” są objęte ubezpieczeniem? Pojazdy współdzielone? Pojazdy wypożyczone przez zakład mechaniczny?

Jeśli powyżej nie ma odpowiedzi na twoje pytanie, prosimy o wypełnienie formularza poniżej lub telefon na:

Zadzwoń do nas


Wyślemy wiadomość e-mail