Zapomniałeś numer referencyjny?

 Porównaj ceny i ujęte świadczenia

Wprowadź swój kraj podroży oraz firmę wynajmującą bądź agenta, aby dowiedzieć się więcej o okolicznościach włączonych i wyłączonych z polisy

Czy ubezpieczenie obejmie klienta który ma więcej niż jeden wypadek?

To, czy klient może liczyć na pokrycie kosztów zdarzeń z ubezpieczenia w sytuacji większej liczby wypadków, w dużej mierze zależy od dwóch czynników:

  1. Czy firma wynajmująca pobiera od klienta franszyzę za każde ze zdarzeń
  2. Na jak wysoką kwotę opiewa polisa klienta w RentalCover.com

Jeśli firma wynajmująca pobiera od klienta koszty franszyzy za pierwsze zdarzenie, wtedy istnieje pewność, że ubezpieczenie w RentalCover.com pokryje koszty, nawet jeśli pojazd ulega uszkodzeniu więcej niż raz (jak w każdym przypadku, klient powinien sprawdzić wysokość ubezpieczenia gwarantowanego polisą, aby wiedzieć, jaka suma należy mu się do zwrotu w przypadku szkody).

Jeśli jednak firma wynajmująca obciąża klienta kosztami udziału własnego za każdą szkodę, najlepiej jest porównać możliwe szkody dokonane podczas potencjalnych zdarzeń oraz upewnić się, że suma ubezpieczenia zagwarantowana polisą jest wystarczająca dla przewidywanych scenariuszy. Zalecamy dokładne obliczenie, jakiej wysokości musi to być kwota przez zakupieniem polisy z RentalCover.com.

 

Przykład

Klient RentalCover.com, Greg zakupił polisę ubezpieczeniową dla wynajętego pojazdu podczas rodzinnej wizyty w Polsce. Czytając dokładnie regulamin swojej firmy wynajmującej, widzi dokładnie, że koszt jego udziału własnego wynosi 3500 € dla każdego zdarzenia. Mimo że Greg jest kierowcą bardzo ostrożnym, zdaje sobie sprawę, iż odsetek wypadków drogowych w Polsce jest wyższy niż w jakimkolwiek innym kraju w Europie, a ryzyko dwóch wypadków lub więcej w czasie miesiąca, wzrasta dramatycznie. W wyniku tych przemyśleń, Greg loguje się na RentalCover.com i zwiększa sumę ubezpieczenia do 12 000 €, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo nawet w mało prawdopodobnej sytuacji trzech osobnych wypadków.

 

Uwaga:Wszystkie polisy RentalCover.com zawierają dodatkowo przynajmniej 500 €/$/£ dodatkowego ubezpieczenia na mocy darmowej usługi Gap Cover na wypadek jakiejkolwiek szkody, której ostateczna wysokość przekracza kwotę franszyzy za pojazd. Oznacza to, że w rzadkich okolicznościach wystąpienia kilku osobnych wypadków, „Gap Cover” może zostać wykorzystany, aby zmniejszyć brakującą kwotę, jeśli suma ubezpieczenia gwarantowana przez polisę okazuje się niewystarczająca do pokrycia kosztów franszyzy.

 

Przykład

Podczas wakacji w Australii nieradzący sobie z problemem zmiany czasu klient RentalCover.com, Jake zarysowuje lakier dwóch różnych samochodów w ciągu dwóch tygodni. Niestety Jake nie spodziewał się tego w czasie zamawiania pojazdu, wykupił więc jedynie ubezpieczenie od franszyzy w wysokości 3500 $, pomimo faktu, że firma wynajmująca pobiera 2000 $ udziału własnego przy każdym zdarzeniu. Na szczęście dla Jake'a, po zgłoszeniu szkody do RentalCover.com dowiaduje się on, że posiada również 750 $ darmowej usługi Gap Cover na pokrycie brakującej kwoty, co oznacza, że nie będzie musiał ponosić własnych kosztów.


Skontaktuj się z nami

Sprawdź, czy te pytania są powiązane lub zjedź w dół, aby się z nami skontaktować:

About Our Price Guarantees

W jaki sposób naliczane są dni ubezpieczenia?
Znalazłem lepszą cenę za podobny produkt. Czy RentalCover.com dostosuje swoją stawkę?

About RentalCover.com

Jakie są korzyści?
Czym jest RentalCover.com i kto gwarantuje ubezpieczenie?
Jak wygląda rating dla naszych ubezpieczycieli?

Alternatives to RentalCover.com

Czy powinienem kupować polisy ubezpieczeniowe od firm wynajmujących?
Czy mogę polegać na ubezpieczeniu podróżnym?
Czy powinienem ryzykować i nie kupować ubezpieczenia?

Annual Plans

Jak „rejestrować” rezerwacje w ramach rocznej polisy?

Zgłoszenie szkody

Jak działa procedura zgłaszania szkody dla „Extra Cover” (dla USA i Kanady)?
Jak działa proces zgłaszania szkody w przypadku polis „Zero Excess Rental Cover”, „No Excess Rental Cover” i „Rental Vehicle Cover”?
Kiedy mogę się spodziewać zwrotu kosztów za szkodę?
Jak zgłosić szkodę?
Czy ubezpieczenie obejmie klienta który ma więcej niż jeden wypadek?
Jak wygląda zgłaszanie szkody w przypadku polisy CDW (dla mieszkańców USA)?

Country: Asian Countries

Jak postępować przy odbiorze pojazdu w krajach azjatyckich

Country: Australia/NZ

Jak działa Obniżenie franszyzy oraz Ubezpieczenie OC od szkód osób trzecich w Australii i Nowej Zelandii?
Jak postępować przy odbiorze pojazdu w Australii/Nowej Zelandii?

Country: Canada

Jakie są możliwości obniżenia franszyzy w Kanadzie?
Jak postępować przy odbiorze pojazdu w Australii/Nowej Zelandii?

Country: EU/UK

Jak działa franszyza wynajętego pojazdu/CDW w Europie? Jakie są możliwości obniżenia udziału własnego?
Jak postępować przy odbiorze pojazdu w Wielkiej Brytanii/Europie?

Country: Latin American Countries

Jak postępować przy odbiorze pojazdu w krajach Ameryki Łacińskiej?

Country: Namibia/Africa

Jak wygląda ubezpieczenie od franszyzy i CDW w Afryce? Jakie opcje mam do wyboru?

Country: United States

Jakie są możliwości ubezpieczenia w USA? Czym różni się USA od większości innych krajów?
Jak działa oferta darmowej pomocy drogowej dla polis w USA?
Czym jest Ubezpieczenie Ekstra dla USA? Na czym to polega?
Jak postępować przy odbiorze pojazdu w USA?
What should I do at the rental desk if I am traveling abroad with Collision Damage Coverage (for US Residents)?

Country: Worldwide

Jak postępować w zajezdni: Wprowadzenie

Damage Waivers (CDW, LDW, Super CDW, Super LDW)

Czym jest „franszyza”, „CDW”, „LDW”, „obniżenie franszyzy”, itp.? I czym jest RentalCover.com?
Ile zapłacę w razie wypadku?
Czym różnią się „LDW”, „Super CDW” oraz „Super LDW” od zwykłego „CDW”?

Zarządzanie/Modyfikowanie/Anulowanie polisy

Jak anulować polisę, zmienić daty lub dodać ubezpieczenie? Co robić w przypadku zmiany pojazdu?
Pomocy, nie mogę się zalogować!
Kiedy wystawiane są polisy?
Jak mogę przesłać mój numer programu lojalnościowego linii lotniczych?
Jakiej wysokości ubezpieczenia potrzebuję?
Czy istnieją ograniczenia ze względu na wiek lub miejsce zamieszkania?
Czy ubezpieczenie obejmuje dodatkowych kierowców?
Jak zmienić dane osobowe posiadacza polisy?
Kogo i co obejmuje ubezpieczenie?
Czy potrzebuję nowej polisy w razie zmiany pojazdu?
Jak działa proces anulacji oraz refundacji?
Czym jest kaucja zwrotna/depozyt? Kiedy kwota ta jest zwracana?
Jak dodać ubezpieczenie do polisy?
W przypadku kilku pojazdów wynajętych w tym samym okresie czasu, czy wymagana jest osobna polisa dla każdego z nich? Czy wymagana jest też dla każdego innego kraju wizyty?
Jakie okoliczności obejmuje polisa?

Personal Accident Insurance

Czym jest PAI („Personal Accident Insurance”) - Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Supplemental Liability Insurance

Czym jest SLI („Supplementary Liability Insurance”) - Dodatkowe ubezpieczenie OC?

Theft Protection

Czym jest ochrona przez kradzieżą?

Third Party Cover

Czy uwzględnione jest Ubezpieczenie OC wobec osób trzecich?
Dlaczego firmy wynajmujące naliczają wysoką franszyzę, gdy koszty napraw są niskie? Co się dzieje, gdy nie jestem sprawcą wypadku? Czy odzyskam pieniądze? Kiedy?

Types of Vehicles & Types of Rental (Peer To Peer etc)

Czy ubezpieczenie obejmuje pojazdy 4x4? Jak traktowane są nieasfaltowane drogi?
Jakiego typu pojazdy „wynajęte” są objęte ubezpieczeniem? Pojazdy współdzielone? Pojazdy wypożyczone przez zakład mechaniczny?

Jeśli powyżej nie ma odpowiedzi na twoje pytanie, prosimy o wypełnienie formularza poniżej lub telefon na:

Zadzwoń do nas


Wyślemy wiadomość e-mail