Zapomniałeś numer referencyjny?

 Porównaj ceny i ujęte świadczenia

Wprowadź swój kraj podroży oraz firmę wynajmującą bądź agenta, aby dowiedzieć się więcej o okolicznościach włączonych i wyłączonych z polisy

Jak postępować przy odbiorze pojazdu w krajach Ameryki Łacińskiej?

Zachęcamy mieszkańców USA podróżujących do krajów Ameryki Łacińskiej i Meksyku do zakupu naszej polisy Collision Damage Coverage (ubezpieczenie od skutków kolizji). Ta polisa, oferująca również zerową franszyzę, stanowi ubezpieczenie podstawowe, dlatego nie musisz składać żadnego wniosku w ramach ubezpieczenia motoryzacyjnego. Zamiast tego, w przypadku odbycia podroży poza terytorium Stanów Zjednoczonych, zapłacisz koszty naprawy, po czym AON szybko Ci je zwróci (jeśli zaś podróżujesz w granicach USA, AON w całości obsłuży dane roszczenie).

Osoby niebędące mieszkańcami USA powinny mieć świadomość, czy ich wynajem zawiera ubezpieczenie od kolizji (Collision Damage Waiver) czy też nie.

W Ameryce Łacińskiej i Meksyku nasza polisa Collision Damage Coverage, którą sprzedajemy mieszkańcom USA, jest odpowiednikiem dwóch rodzajów polis oferowanych przez firmy wynajmujące, z których żadnej nie należy dobrowolnie przyjmować. W przypadku osób niebędących mieszkańcami USA nasza polisa Zero Excess Rental Cover jest odpowiednikiem drugiego rodzaju ubezpieczenia przedstawionego poniżej. Nasz Roczny Plan jest wyjątkowo tani w porównaniu z SCDW, a do tego w systemie „jednej podróży” nasza polisa Zero Excess Rental Cover jest 50% tańsza. Zalecamy sprawdzenie potwierdzenia rezerwacji w celu sprawdzenia, czy zawiera ona SCDW. Większość stron oferujących rezerwacje, a także większość firm wynajmujących załącza je do rezerwacji, lecz jeśli jednak nie została ona zawarta, a nie jesteś obywatelem USA posiadającym naszą Collision Damage Coverage, powinieneś zakupić CDW zamiast SCDW.

Być może natknąłeś się już na firmy wynajmujące, które na siłę próbują zmusić klientów do zakupu ich polisy CDW. O ile nie pochwalamy takich praktyk, to uspokajamy, że mieszkańcy USA posiadający naszą Collision Damage Coverage otrzymają od nas zwrot pieniędzy nawet jeśli firma wynajmująca odmówi wypożyczenia auta bez nabycia ich ubezpieczenia. nawet jeśli Wystarczy wysłać od nas maila.

Poniżej przedstawiamy dwa najczęściej spotykany produkty sprzedawane w Ameryce Łacińskiej.
1. CDW: Polisy Collision Damage Waiver (zwane również Loss Damage Waiver jeżeli zawierają ubezpieczenie od skutków kradzieży) posiadają franszyzę. Zależnie od kraju i firmy wynajmującej, kwota franszyzy może wynieść od 500 US$ do 5000 US$.
2. SCDW: Polisy Super Collision Damage Waiver (funkcjonujące też pod wieloma innym nazwami, aby zmylić najemców) obniżają kwotę franszyzy do 0 $. Im więcej płacisz, tym bliżej 0 $ i tym mniej wyłączeń.

Mogą również zaoferować Ci ubezpieczenie zapewniające pomoc drogowa w razie wypadku (Roadside Asisstance) lub Ubezpieczenie od skutków kradzieży (Theft Protection). To drugie nie jest potrzebne, jeżeli posiadasz nasza polisę Collision Damage Coverage dla mieszkańców USA.

Skontaktuj się z nami

Sprawdź, czy te pytania są powiązane lub zjedź w dół, aby się z nami skontaktować:

About Our Price Guarantees

W jaki sposób naliczane są dni ubezpieczenia?
Znalazłem lepszą cenę za podobny produkt. Czy RentalCover.com dostosuje swoją stawkę?

About RentalCover.com

Jakie są korzyści?
Czym jest RentalCover.com i kto gwarantuje ubezpieczenie?
Jak wygląda rating dla naszych ubezpieczycieli?

Alternatives to RentalCover.com

Czy powinienem kupować polisy ubezpieczeniowe od firm wynajmujących?
Czy mogę polegać na ubezpieczeniu podróżnym?
Czy powinienem ryzykować i nie kupować ubezpieczenia?

Annual Plans

Jak „rejestrować” rezerwacje w ramach rocznej polisy?

Zgłoszenie szkody

Jak działa procedura zgłaszania szkody dla „Extra Cover” (dla USA i Kanady)?
Jak działa proces zgłaszania szkody w przypadku polis „Zero Excess Rental Cover”, „No Excess Rental Cover” i „Rental Vehicle Cover”?
Kiedy mogę się spodziewać zwrotu kosztów za szkodę?
Jak zgłosić szkodę?
Czy ubezpieczenie obejmie klienta który ma więcej niż jeden wypadek?
Jak wygląda zgłaszanie szkody w przypadku polisy CDW (dla mieszkańców USA)?

Country: Asian Countries

Jak postępować przy odbiorze pojazdu w krajach azjatyckich

Country: Australia/NZ

Jak działa Obniżenie franszyzy oraz Ubezpieczenie OC od szkód osób trzecich w Australii i Nowej Zelandii?
Jak postępować przy odbiorze pojazdu w Australii/Nowej Zelandii?

Country: Canada

Jakie są możliwości obniżenia franszyzy w Kanadzie?
Jak postępować przy odbiorze pojazdu w Australii/Nowej Zelandii?

Country: EU/UK

Jak działa franszyza wynajętego pojazdu/CDW w Europie? Jakie są możliwości obniżenia udziału własnego?
Jak postępować przy odbiorze pojazdu w Wielkiej Brytanii/Europie?

Country: Latin American Countries

Jak postępować przy odbiorze pojazdu w krajach Ameryki Łacińskiej?

Country: Namibia/Africa

Jak wygląda ubezpieczenie od franszyzy i CDW w Afryce? Jakie opcje mam do wyboru?

Country: United States

Jakie są możliwości ubezpieczenia w USA? Czym różni się USA od większości innych krajów?
Jak działa oferta darmowej pomocy drogowej dla polis w USA?
Czym jest Ubezpieczenie Ekstra dla USA? Na czym to polega?
Jak postępować przy odbiorze pojazdu w USA?
What should I do at the rental desk if I am traveling abroad with Collision Damage Coverage (for US Residents)?

Country: Worldwide

Jak postępować w zajezdni: Wprowadzenie

Damage Waivers (CDW, LDW, Super CDW, Super LDW)

Czym jest „franszyza”, „CDW”, „LDW”, „obniżenie franszyzy”, itp.? I czym jest RentalCover.com?
Ile zapłacę w razie wypadku?
Czym różnią się „LDW”, „Super CDW” oraz „Super LDW” od zwykłego „CDW”?

Zarządzanie/Modyfikowanie/Anulowanie polisy

Jak anulować polisę, zmienić daty lub dodać ubezpieczenie? Co robić w przypadku zmiany pojazdu?
Pomocy, nie mogę się zalogować!
Kiedy wystawiane są polisy?
Jak mogę przesłać mój numer programu lojalnościowego linii lotniczych?
Jakiej wysokości ubezpieczenia potrzebuję?
Czy istnieją ograniczenia ze względu na wiek lub miejsce zamieszkania?
Czy ubezpieczenie obejmuje dodatkowych kierowców?
Jak zmienić dane osobowe posiadacza polisy?
Kogo i co obejmuje ubezpieczenie?
Czy potrzebuję nowej polisy w razie zmiany pojazdu?
Jak działa proces anulacji oraz refundacji?
Czym jest kaucja zwrotna/depozyt? Kiedy kwota ta jest zwracana?
Jak dodać ubezpieczenie do polisy?
W przypadku kilku pojazdów wynajętych w tym samym okresie czasu, czy wymagana jest osobna polisa dla każdego z nich? Czy wymagana jest też dla każdego innego kraju wizyty?
Jakie okoliczności obejmuje polisa?

Personal Accident Insurance

Czym jest PAI („Personal Accident Insurance”) - Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Supplemental Liability Insurance

Czym jest SLI („Supplementary Liability Insurance”) - Dodatkowe ubezpieczenie OC?

Theft Protection

Czym jest ochrona przez kradzieżą?

Third Party Cover

Czy uwzględnione jest Ubezpieczenie OC wobec osób trzecich?
Dlaczego firmy wynajmujące naliczają wysoką franszyzę, gdy koszty napraw są niskie? Co się dzieje, gdy nie jestem sprawcą wypadku? Czy odzyskam pieniądze? Kiedy?

Types of Vehicles & Types of Rental (Peer To Peer etc)

Czy ubezpieczenie obejmuje pojazdy 4x4? Jak traktowane są nieasfaltowane drogi?
Jakiego typu pojazdy „wynajęte” są objęte ubezpieczeniem? Pojazdy współdzielone? Pojazdy wypożyczone przez zakład mechaniczny?

Jeśli powyżej nie ma odpowiedzi na twoje pytanie, prosimy o wypełnienie formularza poniżej lub telefon na:

Zadzwoń do nas


Wyślemy wiadomość e-mail