Zapomniałeś numer referencyjny?

 Porównaj ceny i ujęte świadczenia

Wprowadź swój kraj podroży oraz firmę wynajmującą bądź agenta, aby dowiedzieć się więcej o okolicznościach włączonych i wyłączonych z polisy

Jak postępować przy odbiorze pojazdu w krajach azjatyckich

Przedstawiamy listę sytuacji, jakich należy się spodziewać w zajezdniach firm wynajmujących w Korei, Japonii i innych krajach azjatyckich oraz jak należy na nie reagować:
  • Jeśli Twoja rezerwacja go nie zawiera, to podczas odbioru pojazdu zostanie Ci również zaoferowane ubezpieczenie od kolizji (Collision Damage Waiver – CDW) lub ubezpieczenie od uszkodzeń i kradzieży (Loss Damage Waiver – LDW, tj. CDW plus ubezpieczenie od skutków kradzieży). Potwierdzenie Twojej rezerwacji będzie zawierało informacje, czy obejmuje ona CDW lub LDW, a nasze przegląd ubezpieczeń CDW może również okazać się pomocne. Mieszkańcy USA posiadający naszą polisę Collision Damage Coverage nie muszą kupować CDW. Zalecamy, aby mieszkańcy pozostałych krajów zakupili CDW u firmy wynajmującej, ale nie kupowali SCDW (zob. niżej). Jeśli potrzebujesz pomocy w ustaleniu, czy polisa CDW jest zawarta w Twojej rezerwacji, wypełnij poniższy formularz. CDW zawiera franszyzę w kwocie pomiędzy 500 € a 5000 €; może ona zostać obniżona do 0 € poprzez zakupienie polisy SCDW.
  • Przy odbiorze pojazdu zaoferują Ci ubezpieczenie, które funkcjonuje pod różnymi nazwami – „Super CDW (SCDW)”, „Excess Waiver”, „Damage Liability Waiver”, lub jeszcze innymi. Obniża ona franszyzę na twój pojazd z 500 $ - 5000 $ (zależnie od firmy wynajmującej) do 0 $. Nie kupuj go. Mieszkańcy USA posiadający polisę Collision Damage Coverage nie muszą kupować SCDW, ponieważ polisa ta obniża kwotę franszyzy do zera - wpierw klient płaci za szkody, a następnie otrzymuje zwrot od AON. W przypadku klientów niebędących mieszkańcami USA nasza polisa „Zero Excess Rental Cover” oferuje wyższą kwotę ubezpieczenia niż SCDW za połowę jej ceny. 
  • Być może zostanie Ci zaoferowane dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (Personal Accident Insurance – PAI), obejmujące szkody osobowe Twoje i Twoich pasażerów w wyniku wypadku. PAI jest ujęte w większości polis dla osób podróżujących i może być również zakupione online (choć jeszcze nie, w momencie powstawania tego tekstu, od RentalCover.com).

Skontaktuj się z nami

Sprawdź, czy te pytania są powiązane lub zjedź w dół, aby się z nami skontaktować:

About Our Price Guarantees

W jaki sposób naliczane są dni ubezpieczenia?
Znalazłem lepszą cenę za podobny produkt. Czy RentalCover.com dostosuje swoją stawkę?

About RentalCover.com

Jakie są korzyści?
Czym jest RentalCover.com i kto gwarantuje ubezpieczenie?
Jak wygląda rating dla naszych ubezpieczycieli?

Alternatives to RentalCover.com

Czy powinienem kupować polisy ubezpieczeniowe od firm wynajmujących?
Czy mogę polegać na ubezpieczeniu podróżnym?
Czy powinienem ryzykować i nie kupować ubezpieczenia?

Annual Plans

Jak „rejestrować” rezerwacje w ramach rocznej polisy?

Zgłoszenie szkody

Jak działa procedura zgłaszania szkody dla „Extra Cover” (dla USA i Kanady)?
Jak działa proces zgłaszania szkody w przypadku polis „Zero Excess Rental Cover”, „No Excess Rental Cover” i „Rental Vehicle Cover”?
Kiedy mogę się spodziewać zwrotu kosztów za szkodę?
Jak zgłosić szkodę?
Czy ubezpieczenie obejmie klienta który ma więcej niż jeden wypadek?
Jak wygląda zgłaszanie szkody w przypadku polisy CDW (dla mieszkańców USA)?

Country: Asian Countries

Jak postępować przy odbiorze pojazdu w krajach azjatyckich

Country: Australia/NZ

Jak działa Obniżenie franszyzy oraz Ubezpieczenie OC od szkód osób trzecich w Australii i Nowej Zelandii?
Jak postępować przy odbiorze pojazdu w Australii/Nowej Zelandii?

Country: Canada

Jakie są możliwości obniżenia franszyzy w Kanadzie?
Jak postępować przy odbiorze pojazdu w Australii/Nowej Zelandii?

Country: EU/UK

Jak działa franszyza wynajętego pojazdu/CDW w Europie? Jakie są możliwości obniżenia udziału własnego?
Jak postępować przy odbiorze pojazdu w Wielkiej Brytanii/Europie?

Country: Latin American Countries

Jak postępować przy odbiorze pojazdu w krajach Ameryki Łacińskiej?

Country: Namibia/Africa

Jak wygląda ubezpieczenie od franszyzy i CDW w Afryce? Jakie opcje mam do wyboru?

Country: United States

Jakie są możliwości ubezpieczenia w USA? Czym różni się USA od większości innych krajów?
Jak działa oferta darmowej pomocy drogowej dla polis w USA?
Czym jest Ubezpieczenie Ekstra dla USA? Na czym to polega?
Jak postępować przy odbiorze pojazdu w USA?
What should I do at the rental desk if I am traveling abroad with Collision Damage Coverage (for US Residents)?

Country: Worldwide

Jak postępować w zajezdni: Wprowadzenie

Damage Waivers (CDW, LDW, Super CDW, Super LDW)

Czym jest „franszyza”, „CDW”, „LDW”, „obniżenie franszyzy”, itp.? I czym jest RentalCover.com?
Ile zapłacę w razie wypadku?
Czym różnią się „LDW”, „Super CDW” oraz „Super LDW” od zwykłego „CDW”?

Zarządzanie/Modyfikowanie/Anulowanie polisy

Jak anulować polisę, zmienić daty lub dodać ubezpieczenie? Co robić w przypadku zmiany pojazdu?
Pomocy, nie mogę się zalogować!
Kiedy wystawiane są polisy?
Jak mogę przesłać mój numer programu lojalnościowego linii lotniczych?
Jakiej wysokości ubezpieczenia potrzebuję?
Czy istnieją ograniczenia ze względu na wiek lub miejsce zamieszkania?
Czy ubezpieczenie obejmuje dodatkowych kierowców?
Jak zmienić dane osobowe posiadacza polisy?
Kogo i co obejmuje ubezpieczenie?
Czy potrzebuję nowej polisy w razie zmiany pojazdu?
Jak działa proces anulacji oraz refundacji?
Czym jest kaucja zwrotna/depozyt? Kiedy kwota ta jest zwracana?
Jak dodać ubezpieczenie do polisy?
W przypadku kilku pojazdów wynajętych w tym samym okresie czasu, czy wymagana jest osobna polisa dla każdego z nich? Czy wymagana jest też dla każdego innego kraju wizyty?
Jakie okoliczności obejmuje polisa?

Personal Accident Insurance

Czym jest PAI („Personal Accident Insurance”) - Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Supplemental Liability Insurance

Czym jest SLI („Supplementary Liability Insurance”) - Dodatkowe ubezpieczenie OC?

Theft Protection

Czym jest ochrona przez kradzieżą?

Third Party Cover

Czy uwzględnione jest Ubezpieczenie OC wobec osób trzecich?
Dlaczego firmy wynajmujące naliczają wysoką franszyzę, gdy koszty napraw są niskie? Co się dzieje, gdy nie jestem sprawcą wypadku? Czy odzyskam pieniądze? Kiedy?

Types of Vehicles & Types of Rental (Peer To Peer etc)

Czy ubezpieczenie obejmuje pojazdy 4x4? Jak traktowane są nieasfaltowane drogi?
Jakiego typu pojazdy „wynajęte” są objęte ubezpieczeniem? Pojazdy współdzielone? Pojazdy wypożyczone przez zakład mechaniczny?

Jeśli powyżej nie ma odpowiedzi na twoje pytanie, prosimy o wypełnienie formularza poniżej lub telefon na:

Zadzwoń do nas


Wyślemy wiadomość e-mail