Mengapa menggunakan RentalCover.com?

  1. Polisi kami adalah 50% lebih murah berbanding syarikat-syarikat sewa, terjamin!
  2. Nikmati perjalanan anda tanpa perlu risau tentang syarikat sewa mengenakan caj berlebihan untuk kerosakan!
  3. Polisi kami dibina untuk keperluan unik penyewaan kenderaan di setiap negara.
  4. Yuran berkaitan kemalangan adalah mahal - kami meliputi mereka sepenuhnya.
  5. Penaja jamin kami adalah jenama-jenama insurans terkenal di seluruh dunia.
  6. Autoavārijas, kurās ir iesaistīti vairāki transportlīdzekļi, var būt sarežģītas. Mēs parūpējamies par apdrošināšanu gan turpceļā, gan atpakaļceļā un atmaksājam izdevumus uzreiz, aiztaupot jums liekas raizes (skatiet mūsu atlīdzības pieteikšanas instrukciju).
Pilnie nosacījumi ir izskaidroti mūsu nomas instrukcijā.

Dapatkan petikan untuk perjalanan seterusnya

:
Liputan untuk kenderaan dengan sekurang-kurangnya 9 tempat duduk (termasuk pemandu)