כיסוי השתתפות עצמית עבור רכבי שטח ו-4x4

למידע אודות ההשתתפות העצמית במדינה שלך, קראו את הדף בנושא כיסוי השתתפות עצמית עבור רכב שכור או לחילופין, למידע אודות רכבים גדולים, קראו את הדף בנושא סקירת השתתפות עצמית עבור קראוונים ובתים נגררים.

הרשימה הבאה מסייעת לגלות אילו סעיפים נחשבים כחריגים בפוליסות הפחתת ההשתתפות העצמית המוצעות על ידי חברות ההשכרה המתמחות ברכבי שטח. אם לקחתם פוליסת הפחתת השתתפות עצמית, במקרה של אחד הסעיפים החריגים - עדיין יהיה עליכם לשלם את עלות התיקונים לרכב השכור במלואם (עד גובה האחריות הסטנדרטית). לעומת זאת, RentalCover.com כן מכסה את סוגי התביעות המצויינות (כפוף לתנאי הפוליסה שנשלחים אליכם לאחר הגשת בקשה להצעת מחיר).

אוסטרליה וניו זילנד

THL: Britz/Mighty/Maui

מציעים "חבילת הגנה" בשם ACP - Additional Coverage Protection. מכסה נזקים הקשורים להתהפכות רכב בודד. חבילה זו זמינה לרכישה רק ביחד עם "Liability Reduction Option 2". חבילת הבונוס "Almighty" עולה $99 לרכב שכור. הפיקדון נשאר זהה ($250 עבור קראוונים/ בתים נגררים ו-$500 עבור רכבי 4 על 4). 

ישנה גם אופציה עבור רכבי שטח הנקראת "Easy Cover Plus". אם רכשתם את "Liability Reduction Option 2", את "The Almighty" או את חבילת הבונוס, תשלום חד פעמי של 350 דולר אוסטרלי, יפחית את האחריות במקרה של תאונה לאפס וכמו כן יכסה נזקים למרכב העליון והתחתון של רכב השטח או הקראוון. כמו כן אופציה זו מעניקה כיסוי בלתי מוגבל לשמשות וצמיגים, גרירה ועלויות תיקון - בתנאי שהרכב נהג בדרכים המורשות על ידי חברת Britz לנהיגה על ידי רכבי שטח. כולל גם כיסוי מפני התהפכויות. כיסוי ביטוחי זה הנו זמין לרכישה אך ורק במעמד איסוף הרכב בנקודת ההשכרה.

THL: Alpha/United/Kea

 • הכיסוי הסטנדרטי מכסה התהפכויות, ונזקים למרכב עליון ותחתון, כך שעלויות האחריות לא יחרגו מסכום ההשתתפות העצמית/ פיקדון.

Jucy

 • הכיסוי הסטנדרטי מכסה התהפכויות, כך שעלות האחריות לא תחרוג מסכום ההשתתפות העצמית/ פיקדון בגובה $3000.

Apollo

 • התהפכויות לא יכוסו ללא קשר לסיבה. מרכב תחתון ועליון יכוסו אך ורק ברכישת ביטוח נוסף לרכבי שטח בנוסף לאופצית ביטוח הפרימיום. במקרה של התהפכות רכב בודד תחול עליך אחריות מלאה.

Lucky

 • אין כיסוי להתהפכויות, מרכב עליון ותחתון ללא קשר לסיבה, והמשמעות היא שהאחריות המלאה לתיקונים חלה עליך גם במקרה שבו עלותם חורגת מגובה ההשתתפות העצמית בסך $2000.

Spaceships

 • מכסה התהפכויות, מרכב עליון ותחתון בפוליסה הסטנדרטית. כך שעלות האחריות לא תחרוג מסכום ההשתתפות/ פיקדון בגובה $3000.

Travellers Auto Barn

 • לא יכסה התהפכות רכבים, מרכב עליון ותחתון ללא קשר לגורם, והמשמעות היא שהאחריות לתיקונים חלה על הנהג גם במקרה שעלותם חורגת מסכום ההשתתפות העצמית בגובה $2500.

Camperman

 • ההשתתפות העצמית הסטנדרטית היא $500, ובנוסף עוד $250 לכל סוג תביעה כגון התהפכות, או מרכב עליון ותחתון. $250 גם ייגבו במקרה של תאונה המערבת רכב בודד .

Around Australia Motorhomes

 • מכסה התהפכויות, מרכז עליון ותחתון תחת החוזה הסטנדרטי, כך שעלויות האחריות לא יחרגו למעלה מסכום ההשתתפות העצמית/ שטר חוב בגובה $6000.

Cruisin Motorhomes

 • לא מכסים התהפכויות, מרכב עליון ותחתון ללא קשר לסיבה, והמשמעות היא שהאחריות לעלות התיקונים חלה עליך, אפילו אם הם חורגים מסכום ההשתתפות העצמית בגובה $5000 .

Wicked

 • לא מכסים התהפכויות, מרכב עליון ותחתון ללא קשר לסיבה - והמשמעות היא שהנהג אחראי לכל העלויות.

Freedom Campers

 • מכסים התהפכויות במסגרת הביטוח הבסיסי, אך לא נזקים למרכב העליון והתחתון.

Awesome Campers

 • לא מכסים התהפכויות רכבים ונזקים למרכב העליון והתחתון ללא קשר לסיבה, והאחריות לתיקונים חלה על הנהג גם במידה ועלותם חורגת מסכום ההשתתפות העצמית בגובה $3000 .

All Seasons

 • התהפכויות, מרכב עליון ותחתון מכוסים במסגרת הביטוח הבסיסי. סכום האחריות לא יחרוג מסכום ההשתתפות העצמית/ פיקדון בגובה $2500 או $3000.

Boomerang

 • מכסה התהפכויות תחת הכיסוי הסטנדרטי אבל לא מרכב עליון ותחתון. לא ניתן לבקש ביטוח נוסף בנקודת ההשכרה מכיוון שיש לעשותו 30 ימים לפני יום האיסוף.

Totally Campers

 • לא מכסה התהפכויות, מרכב עליון ותחתון ללא קשר לגורם. המשמעות היא שאחריות מלאה תחול על הנהג גם במקרים בהם עלויות התיקון יחרגו מסכום ההשתתפות העצמית בגובה $3000 .

קבל הצעת מחיר עבור הטיול הבא שלך

:
:
כיסוי למכוניות/ ואן/ SUV/ רכבי שטח 4x4. אנו מכסים את כל סוגי הרכבים המיועדים ל1-9 נוסעים, אינם מצריכים רישיון מיוחד ואינם מיועדים לשימו מסחרי ו/או לנסיעה שאינה על כבישים.