CDW-försäkring för hyrbilar 4x4 självriskreducering 50 % rabatt: RentalCover.com

Självriskskydd för 4x4

För en översikt av självrisk för hyrbilar i ditt land, se vår sida självriskskydd för hyrbil. För större fordon kan du se vår sida för självriskskydd för husbilar och campingbilar.

Följande lista hjälper till att fastställa vad som exkluderas från de självriskreduceringar som erbjuds av uthyrningsfirmor för 4x4. Följande undantag betyder att du fortfarande är skyldig att betala de totala reparationskostnaderna (upp till standard ansvar) för ditt hyrda fordon, även om du köpt självriskreducering. RentalCover.com täcker däremot de olika typer av skadeanmälningar som listas (beroende på tilläggsskyddets villkor som kan läsas när du ber om en offert).

Australien och Nya Zeeland

THL: Britz/Mighty/Maui

Har ett paket som kallas "ACP" (Additional Coverage Protection). Det täcker alla skadekostnader i samband med singelolycka där bil slår runt. "ACP" är endast tillgängligt i samband med köpet av "Liability Reduction Option 2", "The Almighty" eller "Bonus Pack". Det kostar 99 $ per hyrt fordon. Depositionen är densamma (250 $ för husbilar/campingbilar, 500 $ för 4x4).

Det finns ett tillval för 4x4 som kallas "Easy Cover Plus". Om du köper "Liability Reduction Option 2", "The Almighty" eller "The Bonus Pack", kan en engångsbetalning på 350 $ per fordon reducera ditt olycksansvar till 0 $. Det täcker dig också för olycksrelaterade skador på underrede och överrede på 4x4 husbilar, obegränsad täckning för däck och vindrutor, bogsering samt fordonets återhämtningskostnad från 4x4-vägar där Britz tillåtit dig att köra på sådana vägar. Inkluderar täckning för singelolyckor där bil slår runt. "Easy Cover" för 4x4 kan endast köpas när fordonet hämtas på depån.

THL: Alpha/United/Kea

 • "Standard Cover" täcker bil som slagit plus överrede och underrede, så ditt ansvar överstiger inte självrisken/depositionen.

Jucy

 • Grundsjälvrisken täcker fordon som slagit runt. Ditt ansvar överstiger inte självrisken/depositionen på 3 000 $.

Apollo

 • Täcker inte fordon som slagit runt, oavsett anledning. Överrede och underrede täcks ENDAST om ”Additional Cover” för 4x4 köps på premiumförsäkringen. Du är fullt ansvarig för de totala reparationskostnaderna i händelse av singelfordon som slår runt.

Lucky

 • Täcker inte fordon som slagit runt, överrede och underrede oavsett orsak vilket betyder att du är fullt ansvarig för de totala reparationskostnaderna även om de överstiger självrisken på 2 000 $.

Spaceships

 • Grundsjälvrisken täcker fordon som slagit runt, överrede och underrede. Ditt ansvar överstiger inte kostnaderna för självrisken/depositionen på 3 000 $.

Travellers Auto Barn

 • Täcker inte fordon som slagit runt, överrede och underrede oavsett orsak vilket betyder att du är fullt ansvarig för de totala reparationskostnaderna även om de överstiger självrisken på 2 500 $.

Camperman

 • Grundsjälvrisken är 500 $, plus ytterligare 250 $ för alla typer av skadeanmälningar såsom fordon som slår runt, överrede och underrede. 250 $ kommer debiteras om en singelolycka uppstår.

Around Australia Motorhomes

 • Grundsjälvrisken täcker fordon som slagit runt, överrede och underrede. Ditt ansvar skulle inte överstiga kostnaderna för självrisk/deposition på 6 000 $.

Cruisin Motorhomes

 • Täcker inte fordon som slagit runt, överrede och underrede oavsett anledning vilket betyder att du är fullt ansvarig för bilens totala reparationskostnader även om de överstiger 5 000 $ i självrisk.

Wicked

 • Täcker inte fordon som slår runt, överrede och underrede oavsett anledning vilket betyder att du är fullt ansvarig för de totala reparationskostnaderna.

Freedom Campers

 • "Standard Cover" täcker fordon som slår runt men inte skador på överrede och underrede.

Awesome Campers

 • Täcker inte fordon som slagit runt, överrede eller underrede, oavsett orsak vilket betyder att du är fullt ansvarig för de totala reparationskostnaderna även om de överstiger 3 000 $ i självrisk.

All Seasons

 • Grundsjälvrisken täcker fordon som slagit runt, överrede och underrede. Ditt ansvar överstiger inte kostnaden för självrisk/depositionen på 2 500 $ eller 3 000 $.

Boomerang

 • "Standard Cover" täcker fordon som slagit runt men inte överrede och underrede. Kan inte ansöka om extra täckning på depån, det måste göras 30 dagar innan fordonet hämtas.

Totally Campers

 • Täcker inte fordon som slagit runt, överrede eller underrede. Oavsett orsak är du fullt ansvarig för de totala reparationskostnaderna även om de överstiger 3 000 $ i självrisk.