Hyrbil CDW-försäkring Husbilar & Campingbilar-Självrisktäckning för hyrbil 50% rabatt: RentalCover.com

Du kanske också vill läsa våra sidor med information om självrisk för hyrbilar och information om självrisk för fyrhjulsdrivna fordon

Självrisktäckning för husbilar & campingbilar

När du hyr en campingbil eller husbil kommer du att bli erbjuden flera försäkringsalternativ. RentalCover.com erbjuder en fristående produkt som kallas "självrisktäckning" och som täcker alla självriskbetalningar som du betalar till uthyraren för fordonsskador. Om du skaffar ett tilläggsskydd från RentalCover.com behöver du inte uthyrarens självriskreducering eller andra försäkringar.

Alla tilläggsskydd på RentalCover.com har granskats av vårt försäkringsteam för att säkerställa att vanliga händelser som vanligtvis exkluderas av uthyrningsfirmorna är täckta. Allt det följande inkluderas (d.v.s. man kan göra en skadeanmälan för det) med RentalCover.coms tilläggsskydd medan det oftast exkluderas av uthyrningsfirmorna. För en fullständig översikt av varje husbils- och campingbilsföretag, se tabellen nedan.

  • Vindruta, däck, underrede, tak, markis och vattenskada täcks av RentalCover.com.
  • Olyckor där bilar slår runt, singelolyckor, påkörning av djur och mörkerkörning täcks. 
  • Demurrage (utebliven inkomst när ett fordon inte kan hyras ut p.g.a. att det har tagits ur bruk för reparationer) täcks.
  • Produkterna är specialutformade för att täcka behoven för den särskilda marknaden. Till exempel, kängurur är en fara för australiensiska förare. Tilläggsskydd på RentalCover.com täcker uttryckligen skador som orsakats av djur. Många tilläggsskydd från Storbritannien för bilhyrning i Australien känner inte till de lokala omständigheterna och kommer att försöka exkludera skador utifrån det finstilta.

Översikt av självriskreducering - campingbilar & husbilar inom Australien

Nedanstående tabell sammanfattar självriskreduceringsalternativen från de största campingbiluthyrarna i Australien:

LeverantörStandard Ansvar/Självrisk
d.v.s. max. självrisk att betala för skador

Pris per dag
Dagligt pris för premium/bästa självriskreduceringsalternativ

Premium självriskreducering
Premium/Bästa alternativ reducerar din självrisk till detta belopp
InkluderarVindrutor/däck 
inkluderas?

Demurrage inkluderas?
Demurrage är utebliven uthyrningsinkomst 
medan fordonet repareras

Andra exkluderingar
OBS!: Följande anses antingen som brott mot villkoren för leverantörens självriskreducering eller brott mot uthyrningsvillkoren. Reparationskostnader måste vanligtvis betalas i sin helhet (d.v.s. reparationskostnaderna kan överstiga grundsjälvrisken)

Depositionsbelopp & typ
Depositioner betalas om du inte tar självriskreducering. Vissa dras från kreditkort (vanligtvis med kortavgifter) och återbetalas om ingen skada finns. Depositioner som har frusits på kortet dras inte.

Kreditkortsavgifter
Tillämpbara på alla transaktioner inklusive depositioner som dras
Around Australia (AA)$6000$25-$45$450

- 1 vindruta & 2 däck
- Olycka där bil har slagit runt

 

ja, med begränsningarja

- Vattenrelaterade skador
- Skador på inventarier
- Skador på luftkonditioneringsanläggning                 
- Markiser
- Bärgningskostnader
- Överdel & underrede

Skadeansvarsavgiften tillämpas på varje enskild incident, inte per hyrbil.

$6000, drasinga
All Seasons$2500-$3000$25$0 - $500

- 1 främre vindruta & 1 däck
 

ja, med begränsningarnej

- Bogsering av fordon till annan stad
- Förlust av nycklar
- Vattenrelaterade skador

- Olycka där bil har slagit runt
- Överdel & underrede

- Försummelse av vätskenivåer, kontroll av motorolja, kylarvätska och batterinivåer varje dag, körning utan fläktrem, eller kylarlock. låga vätskenivåer, på ett farligt sätt.

$2500-$3000, drasn/a
Apollo$5000 - 
$7500
$65$250- 1 vindruta & 2 däck
 
ja, med begränsningarja

- Delvis eller total nedsänkning i vatten
- Singelolycka där bil slår runt
- Förorening
- Skada på markis, "slide out"
- Tak och underrede

(fr.o.m. 1 April 2015 kommer Apollos försäkringsskydd inte att täcka några skador på markis, överdel och underrede på fordonet)

$5000 -
$7500, dras
2% Mastercard- och Visa-avgift, 4,5% för Amex
Awesome Campers$3000 $30$0Fordonet är försäkrat för tredje parts fordon och skada på egendom, däck, främre vindruta endastjaja

- Tak
- Tält
- Fönster
- Underrede
Singelolycka där bil slår runt
- Ersättning av nycklar

$3000, fryses2,5% Mastercard- och Visa-avgift
Bargain Car Rentals$2000$27-$39$0- Skada på inre montering och installationer på fordonet;
- Bärgnings- eller hämtningskostnader
- Vindruta
- Däck
jaja

- Skador på överdel och underrede
- Alla bogserings- eller hämtningskostnader
- Skada på inre installation

$2000, dras1,75% Eftpos tilläggsavgift
Boomerang Campervans$1000 - $1500$20-$25$250- Vindruta & däckjaja

- Skador på underrede & tak
- Bogseringskostnader

- Förlust av nycklar
- Vattenrelaterade skador
- Försummelse av vätskenivåer, kontroll av motorolja, kylarvätska och batterinivåer varje dag.

$1000 - $1500, dras2% Visa/ Mastercard
Britz$7500$65-$75$250 - $500- Fordonsskada, överdel och underrede
- Vindruta & däck
jaja

- Bärgnings- och bogseringskostnader
- Ersättning av nycklar
- Skador på överdel/ underrede eller skador orsakade av singelolycka där det fyrhjulsdrivna fordonet har slagit runt – förutom då 4WD Easy Cover Plus har köpts.

- Singelolycka där fordonet har slagit runt såvida inte ytterligare skydd har köpts
- Skador på fordonet som orsakats av användning av snökedjor.

$7500, dras2% Mastercard- och Visa-avgift, 4,5% för Amex, återbetalas
Camperman$500-$500Karosskada & skada på tredje partnejnej

- Vattenrelaterade skador
- Vindruta & däck såvida inte ytterligare skydd har köpts
- Inventarier
Underrede & tak
- Fordon som slår runt
- Bogserings- och bärgningskostnader

$500, dras2% Mastercard- och Visa-avgift, 4,5% för Amex, återbetalas
Cheapa $2700-$5000$28 - $37$0Fordonsskadajanej- Vindruta och däck
- Skador på underrede & tak

- Vattenrelaterade skador
- Singelolycka där bil har slagit runt.              
- Förorening
- Markiser och "slide out"-skador
- Demurrage
$2700-$5000, dras2% Mastercard- och Visa-avgift, 4,5% för Amex
Cruisin$5000$48$300Fordonsskadanejja

- Vattenrelaterade skador
- Vindruta & däck såvida inte ytterligare skydd har köpts
- Singelolycka där bil har slagit runt
- Förorening
- Markiser
- Skador på underrede & tak 

$5000, dras2% Mastercard- och Visa-avgift
Hippie Campers$2500$20-$30$100Fordonsskadanejnej

- Skador på underrede & tak
- Vindruta & däck
- Vattenrelaterade skador
- Singelolycka där bil har slagit runt.

- Markiser