Khiếu nại

Nếu bạn gặp một tai nạn, chúng tôi rất hy vọng rằng mọi người đều an toàn! Chúng tôi luôn có mặt 24 giờ 1 ngày, 7 ngày 1 tuần để đảm bảo rằng quy trình yêu cầu bồi thường không gặp vấn đề gì. Chúng tôi hiện đang chấp nhận các yêu cầu bồi thường trung bình trong vòng 3 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, nhưng chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn! Xin vui lòng đọc tất cả mục Hỏi đáp này, và nhớ kiểm tra email của bạn để biết thông tin cập nhật từ Nhóm khiếu nại của chúng tôi.

1

Trước khi bạn bắt đầu yêu cầu bồi thường

Chúng tôi cần 4 hoặc 5 tài liệu này. Thêm thông tin

2

Gửi yêu cầu bồi thường của bạn

Nhập chi tiết của bạn để thanh toán ngay lập tức. Thêm thông tin

3

Chúng tôi có thể có một hoặc hai câu hỏi, nhưng thường là không có!

95% yêu cầu bồi thường được chấp nhận mà không có vấn đề gì. Đó là một quy trình yêu cầu bồi thường đơn giản, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn những thông tin mới nhất. Thêm thông tin

4

Nhóm thanh toán của chúng tôi sẽ trả tiền cho bạn

Tiền của bạn sẽ mất từ ​​1 đến 5 ngày để hạ cánh tùy thuộc vào nơi bạn sống và nơi bạn đã đến. Thêm thông tin

5

Hãy nhớ rằng, chúng tôi ở đây để giúp đỡ bạn!

Chúng tôi đã nhận được bảo hiểm cho chuyến đi cuối cùng của bạn, tại sao không đặt mua cho chuyến kế tiếp của mình!

FAQs

Bắt đầu yêu cầu bồi thường mới

For fast payment you will need the Booking Reference for your policy (ending with "INS") and digital scans/photos of your: