Khiếu nại

Nếu bạn gặp một tai nạn, chúng tôi rất hy vọng rằng mọi người đều an toàn! Chúng tôi luôn có mặt 24 giờ 1 ngày, 7 ngày 1 tuần để đảm bảo rằng quy trình yêu cầu bồi thường không gặp vấn đề gì. Chúng tôi hiện đang chấp nhận các yêu cầu bồi thường trung bình trong vòng 3 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, nhưng chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn! Xin vui lòng đọc tất cả mục Hỏi đáp này, và nhớ kiểm tra email của bạn để biết thông tin cập nhật từ Nhóm khiếu nại của chúng tôi.

 1. Trước khi bạn bắt đầu yêu cầu bồi thường
  Chúng tôi cần 4 hoặc 5 tài liệu này. Thêm thông tin ›
 2. Gửi yêu cầu bồi thường của bạn
  Nhập chi tiết của bạn để thanh toán ngay lập tức. Thêm thông tin ›
 3. Chúng tôi có thể có một hoặc hai câu hỏi, nhưng thường là không có!
  95% yêu cầu bồi thường được chấp nhận mà không có vấn đề gì. Đó là một quy trình yêu cầu bồi thường đơn giản, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn những thông tin mới nhất. Thêm thông tin ›
 4. Nhóm thanh toán của chúng tôi sẽ trả tiền cho bạn
  Tiền của bạn sẽ mất từ ​​1 đến 5 ngày để hạ cánh tùy thuộc vào nơi bạn sống và nơi bạn đã đến. Thêm thông tin ›
 5. Hãy nhớ rằng, chúng tôi ở đây để giúp đỡ bạn!
  Chúng tôi đã nhận được bảo hiểm cho chuyến đi cuối cùng của bạn, tại sao không đặt mua cho chuyến kế tiếp của mình!

FAQs

The way US rental companies react to collisions where their renter has an independent policy, such as one from RentalCover.com, differs between each rental company.

If you have a RentalCover.com policy and a US claim, depending on the rental company, extent of damage and other factors, one of these two scenarios will take place (if the claim is approved). We will keep you informed after you submit your claim:
1. You will pay for the damages upfront and seek reimbursement from RentalCover.com, or
2. The rental company will work with RentalCover.com so you do not need to make any payment.

This is not an exhaustive list and there are exceptions on a state-by-state basis. Your rental company missing? Let us know so we can add it for you
 

Who pays if you bring your RentalCover.com CDW?

Who pays the damage bill? How is the bill paid? What else you need to know
CDW Insurer ACE will liaise directly with RentalCover.com

• ACE will contact your CDW Insurer immediately after an accident or upon return of vehicle.


• If for some reason the insurer does not immediately accept responsibility for the forthcoming matter (ex. if they are closed), ACE won't charge you but will keep on trying contacting your CDW Insurer.

Who pays the damage bill? How is the bill paid? What else you need to know
CDW Insurer Alamo will liaise directly with RentalCover.com

• Alamo will contact your CDW Insurer immediately after an accident or upon return of vehicle.


• If for some reason the insurer does not immediately accept responsibility for the forthcoming matter (ex. if they are closed), you will be charged for the damages and then you would seek expedited reimbursement from your CDW insurer.

Who pays the damage bill? How is the bill paid? What else you need to know
CDW Insurer Advantage will liaise directly with RentalCover.com

• You need to quickly engage your CDW Insurer. Your CDW Insurer would be responsible for the damages.


• If for some reason the insurer does not immediately accept responsibility for the forthcoming matter (ex. if they are closed), you will need to keep contacting your CDW Insurer, but Advantage won't charge you for the damages.

Who pays the damage bill? How is the bill paid? What else you need to know
CDW Insurer Avis will liaise directly with RentalCover.com

• Avis will contact your CDW Insurer immediately after an accident or upon return of vehicle.


• If for some reason the insurer does not immediately accept responsibility for the forthcoming matter (ex. if they are closed), you will be charged for the damages and then you would seek expedited reimbursement from your CDW insurer.

Who pays the damage bill? How is the bill paid? What else you need to know
Policy holder Budget will hold the driver responsible for the liability until your insurer accepts the responsibility, and your insurer may reimburse you. If you have any queries with your claim, please reach out to RentalCover.com..

• You need to quickly engage your CDW Insurer. They will facilitate your reimbursement for outgoing collision costs.


• Budget will do a credit check on policy holder at time of pickup and will most likely check your credit limit.

Who pays the damage bill? How is the bill paid? What else you need to know
CDW Insurer Dollar will hold the driver responsible for the liability until your insurer accepts the responsibility, and your insurer may reimburse you. If you have any queries with your claim, please reach out to RentalCover.com.

• Dollar will contact your CDW Insurer immediately after an accident or upon return of vehicle.


• If for some reason the insurer does not immediately accept responsibility for the forthcoming matter (ex. if they are closed), you will be charged for the damages and then you would seek expedited reimbursement from your CDW insurer.

Who pays the damage bill? How is the bill paid? What else you need to know
Policy Holder Enterprise will hold the driver responsible for the liability until your insurer accepts the responsibility, and your insurer may reimburse you. If you have any queries with your claim, please reach out to RentalCover.com.

• Enterprise will charge a deductible directly to your credit card in the event of damages ($500 - $1000).


• You will need to quickly engage your CDW Insurer. They will facilitate your reimbursement for outgoing collision costs.

Who pays the damage bill? How is the bill paid? What else you need to know
Policy Holder Hertz will hold the driver responsible for the liability until your insurer accepts the responsibility, and your insurer may reimburse you. If you have any queries with your claim, please reach out to RentalCover.com.

• You need to quickly engage your CDW Insurer. They will facilitate your reimbursement for outgoing collision costs.


• Hertz will do a credit check on policy holder at time of pickup and will most likely check your credit limit.

Who pays the damage bill? How is the bill paid? What else you need to know
Policy Holder National will hold the driver responsible for the liability until your insurer accepts the responsibility, and your insurer may reimburse you. If you have any queries with your claim, please reach out to RentalCover.com.

• You need to quickly engage your CDW Insurer. They will facilitate your reimbursement for outgoing collision costs.


• National will do a credit check on policy holder at time of pickup and will most likely check your credit limit.

Who pays the damage bill? How is the bill paid? What else you need to know
Policy Holder Zipcar will hold the driver responsible for the liability until your insurer accepts the responsibility, and your insurer may reimburse you. If you have any queries with your claim, please reach out to RentalCover.com.

• You need to quickly engage your CDW Insurer. They will facilitate your reimbursement for outgoing collision costs.


• Zipcar will do a credit check on policy holder at time of pickup and will most likely check your credit limit.


Want more information? Our Rental Guides explain how everything works.
Rất tiếc, luôn mất phí giao dịch khi bạn đi du lịch quốc tế. 

Khi trả một tờ đơn yêu cầu trả tiền bằng cách chuyển tiền, các ngân hàng sẽ tính một khoản tiền tối thiểu là 15 đô la (hay tương đương theo tiền tệ địa phương của bạn). Chúng tôi không chuyển các phí tổn đó cho bạn nếu ngân hàng tính cước phí cho chúng tôi. Nếu ngân hàng tính cước phí đối với bạn, tuy nhiên, chúng tôi lấy làm tiếc là không thể bao thầu phí tổn này.
Có một số cân nhắc khi so sánh tỷ giá hối đoái và một số cách để tính toán chúng. Hãy xem một ví dụ:
 • Mark đến từ Vương Quốc Anh. Anh ta được công ty cho thuê trả 500 Euro cho một tai nạn ở Pháp. Yêu cầu bồi thường 500 Euro của anh ấy đã được RentalCover.com phê duyệt ngay hôm nay.
 • Mark sẽ được thanh toán bằng đồng Bảng Anh.
Nhóm bồi thường RentalCover.com chuyển đơn vị tiền tính phí (đối với Mark là Euro) thành loại tiền thanh toán (đối với Mark là đồng Bảng Anh) dựa trên tỷ giá chuyển đổi có sẵn từ một số nền tảng chuyển tiền. Chúng cao hơn 3-5% so với ngân hàng và cao hơn 4-6% so với văn phòng hối đoái.

All claims must be submitted online - we recommend that you use a computer instead of a mobile phone for easier document uploading. Just enter your Reference Number (this ends with "INS" and can be found on your confirmation email).

After the policy is completed and the damage charge has been settled with the rental company, please submit your online claim and attach any supporting documents. You can click on the button below to get started. 

Make a Claim

1
2
3
4

Claim is started via the online claim form

Our Claims team will assess your claim

Once approved you will receive a payment link via email and text message

Payment is completed quickly by electronic transfer

We will keep you updated by email at every step of the claims journey. With the exception of Supplemental Liability Insurance claims (for US rentals), we aim to complete your claim within 3 business days. Claims involving multiple vehicles may take longer.

All claims follows these four stress-free steps:

1
2
3
4

Claim is started via the online claim form

Our Claims team will assess your claim

Once approved you will receive a payment link via email and text message

Payment is completed quickly by electronic transfer (learn more)

We will keep you updated by email at every step of the claims journey. With the exception of Supplemental Liability Insurance claims (for US rentals), your claim will take between 5 - 10 days to process depending on where you live and where you went. Claims involving multiple vehicles may take longer.

If you have any questions about your claim, for example if you would like to submit additional documents to support your claim, please reply to our email and the team will be happy to help. 

Our Claims team is here to help ensure that the claim process is as stress-free as possible
In the event of a breakdown or an accident, it’s important to ensure everyone is safe. Where possible pull over, turn on your hazard lights and get everyone to safety. You can then:

1. Collect the other parties details including their:
 • Full name
 • Address
 • Licence number 
 • Vehicle registration number 
 • Phone number
 • Name of their insurance 
2. Contact your rental company to report the incident. You can find their number on your signed rental agreement. They will instruct you on the processes such as vehicle recovery or replacement, roadside assistance and, depending on your country of travel, the charges that you may incur.

3. Contact the police to report the incident and gather evidence for your claim. Our Claims team may ask you to provide evidence such as written statements or police reports.

4. After following the rental company's instructions and your rental period is over and the final charges have been settled by the rental company, submit a claim with RentalCover.com.
 
Do not arrange your own recovery or repair without the rental company’s knowledge as this may invalidate their rental terms and conditions. Charges for towing and vehicle relocation are covered by RentalCover.com policies. We do not cover "out of pocket" costs such as accommodation or phone calls.

When you complete your rental
Typically if you are travelling outside of the US, you will be charged an excess/deductible for the damages. It’s important to speak to the rental company to see if they intend to refund those charges if you are found to be “not at fault”. Check your policy wording in My Account for more information on how we handle "not at fault" accidents.

Preferably the rental company can provide you with a document explaining the process and those rules. We will also seek this information during our investigation.

​After we’ve received all required documents and information our Claims team can begin processing your claim and preparing your refund when the claim is approved. Our aim is to process 95% of Collision Damage Insurance (CDI) claims within 5-10 business days. Supplemental Liability Insurance (SLI) claims can take longer.

To help our team assess your claim as quickly as possible we ask all customers to provide the following documents using our online claims form:

> What is this?
The signed contract provided by your rental company when you picked up your vehicle.

> Why is it needed?
To confirm eligibility for yourself and additional drivers. It also includes the rental dates, the rental terms and the maximum amount that can be charged by the rental company.

> What is this?
The licence that you used to rent the vehicle.

> Why is it needed?
To confirm your identity matches the details on your rental agreement, and that you held a valid licence at the time of the rental.

> What is this?
A card statement that displays the amount you paid to the rental company, and any refund you may have received (refunds often occur if the full deductible excess was charged initially and the final damage cost was less than the amount that you paid).

> Why is it needed?
To verify that the payment has been made and to ensure that claims are legitimate. 

> What is this?
Any email or letters you have exchanged with the rental company following your accident.

> Why is it needed?
This information can save us time when assessing your claim request.

> What is this?
In the event of an accident or damage, some rental companies will charge you the full deductible excess applicable for the car, and later they will refund you. Alternatively they may just charge you an amount for damages that is less than the full deductible excess. Either way, we require you to provide the final invoice that clearly shows the final amount that you’ve been charged (learn more here).

> Why is it needed?
We need this document to pay your claim as it confirms the final amount you have been charged.

> What is this?
This is the report created by the police and includes information about your accident, including any witness statements, summary of the damage and also driver and passenger details.

> Why is it needed?
This document confirms the circumstances of more serious accidents, and any charges that have been issued by the police to those involved. If your claim becomes a legal matter this report can be invaluable. You can obtain this document by contacting the local law enforcement agency.

95% of claims are approved within three business days. This is the standard refund window for RentalCover.com. It can take longer if documents are missing so please provide the documents at the outset. Once approved you will receive an email that includes a link to a payment form where you will enter your bank account details. Payment will be issued immediately however it can take several days to settle depending on your bank country. If you have a US rental with Supplemental Liability Insurance please read this article.

The insurance we offer is a reimbursable product which means the rental company charges your credit card for damages and we refund you afterwards if your claim is approved.

If you are a US resident with our “Collision Damage Protection” plan, your claim will follow these four stress-free steps:

1
2
3
4

Start the process via our online form and then we will advise the next steps.

Once you've submitted your claim with the insurance provider Crum & Forster, they will assess your claim

You’ll be notified by email from Crum & Forster when your claim has been approved

Crum & Forster will post you a cheque for the refund amount in the name of the insured passenger

Please note that claims normally take between 4-5 weeks to be assessed, though this may take longer if any documents are missing.

You can always track your claim via the claims portal but please contact us if you have any issues with your Crum & Forster claim.

Please make sure to remove the dashes from your INS number when you fill in your details on the Crum & Forster claim form. 

This invoice displays the final amount that you will have paid your rental company in the event of an accident, once the final charges have been settled.

The final rental invoice includes any excess charges, minus any refunds you might have received from the rental company
 

We need this document to pay your claim as it confirms the final amount you have been charged.

If you are having difficulty obtaining this document, we recommend calling your rental company for a speedier response.

How to make a claim

After your trip has ended and your vehicle has been returned you can submit your claim using our online form.

Submit your claim as soon as possible to ensure you don’t exceed the maximum notice period.

You can find information about your claim notice period in your insurance documents, accessible from your My Account page. 
 
You may be able to submit a claim outside of this time, but you will need to explain the reason for this delay.
 
Please check this article to ensure you have all the required documents.

 

If you have been involved in a multi vehicle accident, please ensure you collect the other parties details including their: 
 
 • Full name
 • Address
 • Licence number 
 • Vehicle registration number 
 • Phone number
 • Name of their insurer
You will need to share these details with both us and your rental car company when you begin a claim.

The claims process is different for single and multiple vehicle accidents, and it can also differ by country.

For accidents where more than one vehicle is involved, an investigation usually takes place between ourselves and the rental company. However, in the US and some other countries the investigation is between us and the other driver's insurer.

Please remember for a successful claim you must ensure you have not broken any local laws or breached your rental agreement. 

For more information on the claims process, please read your policy wording in your account
In case of a medical emergency, please contact our emergency medical assistance provider, On Call International via the phone numbers below so you can get help as soon as possible.

A medical emergency is an event that poses an immediate risk to a person’s life and requires immediate assistance as a result of a serious injury, death or any other acute illness.

For customers: 
In the United States, please call 1-855-892-6490
Outside of the United States and Canada, please call 1-603-328-1378

If you have a US rental with our “Supplemental Liability Insurance” plan, your claim will follow these four steps:

1
2
3
4

Start the process via our online form and then we will advise the next steps.

Once you've submitted your claim with the insurer, they will assess your claim.

You’ll be notified when your claim has been approved.

The insurer will issue the payment to the third-party.

Please contact us if you have any issues with your claim.