Ubezpieczenie od franszyzy dla pojazdów 4x4

Aby zobaczy przegląd ofert ubezpieczenia od franszyzy w swoim kraju zajrzyj na naszą stronę Ubezpieczenie od franszyzy dla wynajętych pojazdów lub, w przypadku większych samochodów, zobacz nasz przegląd ubezpieczeń od franszyzy dla samochodów typu motorhome i campervan.

Poniższa lista pomaga ustalić, jakie okoliczności są wyłączane z odpowiedzialności w ramach polis oferowanych przez firmy wynajmujące pojazdy 4x4. W przypadku zakupienia polisy obniżającej franszyzę, zastosowanie w polisie poniższych wyłączeń oznacza, że klient ponosi pełne koszty związanych z nimi napraw (do kwoty standardowej odpowiedzialności). RentalCover.com pokrywa wszystkie wspomniane okoliczności (zgodnie z treścią warunków polisy, z którą można się zapoznać po zamówieniu kosztorysu).

Australia i Nowa Zelandia

THL: Britz/Mighty/Maui

Posiada pakiet ubezpieczenia zwany ACP (Additional Coverage Protection). Pokrywa on wszelkie koszty szkód związanych z dachowaniem przy udziale jednego pojazdu. ACP jest dostępne tylko przy jednoczesnym zakupie pakietu Liability Reduction Option 2, The Almighty lub The Bonus Pack. Koszt wynosi 99 $ za wynajem. Kaucja wynosi tyle samo (250 $ dla aut typu motorhome/campervan. 500$ dla aut z napędem na 4 koła).

Istnieje tez opcja wyłącznie dla pojazdów z napędem na cztery koła zwana Easy Cover Plus. W przypadku zakupienia Liability Reduction Option 2, The Almighty lub The Bonus Pack, jednorazowa opłata w wysokości 350 AU$ za wynajem obniży odpowiedzialność klienta w razie wypadku do 0 $ i pokryje koszty szkód wypadkowych podwozia i dachu samochodów typu campervan z napędem na 4 koła, nieograniczone kwotowe ubezpieczenie opon i szyb oraz ubezpieczenie od kosztów holowania i sprowadzenia pojazdu z dróg przeznaczonych do jazdy pojazdami z napędem na 4 koła, o ile pozwolenie na jazdę po takich drogach zostało wydane przez Britz. Polisa obejmuje również ubezpieczenie od szkód wskutek dachowania z udziałem jednego pojazdu. Opcja 4WD Easy Cover może być zakupiona tylko przy odbiorze pojazdu w zajezdni.

THL: Alpha/United/Kea

 • Obejmuje dachowanie w ramach standardowej polisy, do tego uszkodzenia podwozia i dachu, aby koszty z tytułu odpowiedzialności nie przekroczyły kwoty franszyzy/kaucji.

Jucy

 • Obejmuje dachowanie do wysokości standardowej franszyzy, aby koszty z tytułu odpowiedzialności nie przekroczyły kwoty franszyzy/kaucji w wysokości 3000 $.

Apollo

 • Nie obejmuje dachowania, niezależni od przyczyny. Uszkodzenie dachu i podwozia zostanie pokryte TYLKO jeżeli poza opcją ubezpieczenia premium, wykupione zostało dodatkowe ubezpieczenie dla aut z napędem na 4 koła. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za całość kosztów naprawy w przypadku dachowania przy udziale jednego pojazdu.

Lucky

 • Nie obejmuje dachowania, uszkodzeń dachu i podwozia, niezależnie od przyczyny, co oznacza, że klient jest w pełni odpowiedzialny za całość kosztów naprawy, nawet jeśli przekroczą one kwotę franszyzy w wysokości 2000 $.

Spaceships

 • Obejmuje dachowanie, uszkodzenia dachu i podwozia w ramach standardowej franszyzy. Tym samym koszty z tytułu odpowiedzialności nie przekroczą kwoty franszyzy/kaucji w wysokości 3000 $.

Travellers Auto Barn

 • Nie obejmuje dachowania, uszkodzeń dachu i podwozia, niezależnie od przyczyny, co oznacza, że klient jest w pełni odpowiedzialny za całość kosztów naprawy, nawet jeśli przekroczą one kwotę franszyzy w wysokości 2500 $.

Camperman

 • Standardowa franszyza wynosi 500 $, do tego dodatkowe 250 $ za wszelkie szkody wskutek dachowania, uszkodzeń dachu i podwozia. W razie wypadku z udziałem jednego pojazdu nałożona zostanie opłata w wysokości 250 $.

Around Australia Motorhomes

 • Obejmuje dachowanie, uszkodzenia dachu i podwozia w ramach standardowej franszyzy. Tym samym koszty z tytułu odpowiedzialności nie przekroczą kwoty franszyzy/kaucji w wysokości 6000 $.

Cruisin Motorhomes

 • Nie obejmuje dachowania, uszkodzeń dachu i podwozia, niezależnie od przyczyny, co oznacza, że klient jest w pełni odpowiedzialny za całość kosztów naprawy, nawet jeśli przekroczą one kwotę franszyzy w wysokości 5000 $.

Wicked

 • Nie obejmuje dachowania, uszkodzeń dachu i podwozia, niezależnie od przyczyny, co oznacza, że klient jest w pełni odpowiedzialny za koszty napraw.

Freedom Campers

 • Obejmuje dachowania w ramach standardowej franszyzy, nie obejmuje zaś uszkodzeń podwozia i dachu.

Awesome Campers

 • Nie obejmuje dachowania, uszkodzeń dachu i podwozia, niezależnie od przyczyny, co oznacza, że klient jest w pełni odpowiedzialny za całość kosztów naprawy, nawet jeśli przekroczą one kwotę franszyzy w wysokości 3000 $.

All Seasons

 • Obejmuje dachowanie, uszkodzenia dachu i podwozia w ramach standardowej franszyzy. Tym samym koszty z tytułu odpowiedzialności nie przekroczą kwoty franszyzy/kaucji w wysokości 2500 $ lub 3000 $.

Boomerang

 • Obejmuje dachowania w ramach standardowej franszyzy, nie obejmuje zaś uszkodzeń podwozia i dachu. Nie dotyczy dodatkowego ubezpieczenia pobieranego w zajezdni, musi zostać zakupione 30 dni przed odebraniem pojazdu.

Totally Campers

 • Nie obejmuje dachowania, uszkodzeń dachu i podwozia, niezależnie od przyczyny, co oznacza, że klient jest w pełni odpowiedzialny za całość kosztów naprawy, nawet jeśli przekroczą one kwotę franszyzy w wysokości 3000 $.

Uzyskaj wycenę na następną podróż

:
:
Ubezpieczenie obejmuje samochody osobowe/vany/SUV-y/pojazdy 4x4 itd. przeznaczone dla 1–9 osób, które nie potrzebują specjalnych zezwoleń ani nie są przeznaczone do użytku komercyjnego lub terenowego.