Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja — 24 stycznia 2023 r.
 

W RentalCover (ogółem „RentalCover”, „my”, „nasz”, „nasze”), bardzo poważnie traktujemy dane osobowe naszych klientów (ogółem „Ty”, „Twoje”, „użytkownicy”) oraz Twoje zaufanie. Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe, które przekazujesz nam podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub korzystania z naszych usług, były zawsze bezpieczne i poufne.

Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie wykorzystujemy Twoich danych w celach marketingowych.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze działania w zakresie gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych oraz określa Twoje prawa do prywatności. Zdajemy sobie sprawę, że poufność informacji jest ciągłą odpowiedzialnością i od czasu do czasu będziemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności, w miarę wprowadzania nowych praktyk w zakresie danych osobowych lub przyjęcia nowych zasad polityki prywatności.

Dalsze korzystanie przez Ciebie z naszych usług oraz naszej witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian będzie oznaczać i potwierdzać akceptację zmian w naszej Polityce prywatności. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy naszych produktów oraz usług różnych naszych podmiotów stowarzyszonych, spółek zależnych i grupy spółek.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Gromadzimy i przetwarzamy m.in. następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko bądź nazwa firmy ubezpieczonej strony (w zależności od przypadku włącznie z przedstawicielstwem);
 • Adres fizyczny (w tym, lecz nie tylko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto oraz kraj/region);
 • Adres e-mail;
 • Data urodzenia i/lub wiek;
 • Numer telefonu stacjonarnego i komórkowego;
 • Kopia prawa jazdy i wszystkie zawarte w niej informacje;
 • Kopia paszportu i wszystkie zawarte w nim informacje;
 • Informacje dotyczące płatności, takie jak dane bankowe (numer konta, posiadacz konta i numer karty) do celów reklamacyjnych;
 • Dowód tożsamości do celów roszczenia, w tym między innymi zdjęcia;
 • Szczegóły podróży lub zdarzenia;
 • Szczegóły dotyczące produktu objętego gwarancją, w tym dowód zakupu;
 • Informacje potwierdzające zgłoszenie roszczenia, stratę lub szkodę, w tym między innymi stan fizyczny i/lub informacje medyczne;
 • Informacje, które nam przekazujesz, komunikując się z nami przez telefon, czat, e-mail lub inne kanały komunikacji, w tym zgłoszenia do wsparcia.

Możemy również okresowo uzyskiwać Twoje dane osobowe, jak i nieosobowe od podmiotów stowarzyszonych, partnerów biznesowych i innych niezależnych źródeł zewnętrznych, poprzez Twoje interakcje i/lub korzystanie z naszych produktów. Twoja zgoda może zostać uzyskana przez nas osobiście lub przez naszych partnerów w naszym imieniu.

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, aby dostarczyć Tobie towary lub usługi, o które prosiłeś lub które kupiłeś od nas, w tym w ramach zakupu naszych produktów, zgłaszania roszczeń, oraz innych towarów lub usług pomocniczych. Możemy również wykorzystywać te informacje do udoskonalania naszych towarów i usług, aby lepiej spełniały Twoje potrzeby i ulepszały wrażenia użytkownika. Jeśli poprosimy o Twoje dane osobowe, a Ty zdecydujesz się ich nie podawać lub poprosisz nas o zaprzestanie przetwarzania niezbędnych danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić Ci niektórych lub wszystkich funkcji naszych produktów, lub usług.

Nie podejmujemy świadomych prób wymagania ani uzyskiwania informacji od dzieci. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe dziecka w wieku poniżej 13 lat, usuniemy te dane z naszych systemów, z wyjątkiem przypadków związanych z wymogami obowiązującego prawa w zakresie przechowywania danych transakcji.

Udostępnianie Twoich danych osobowych stronom trzecim
Udostępniamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą lub w celu realizacji dowolnej transakcji, lub dostarczenia dowolnego produktu, lub usługi, o którą prosiłeś lub którą autoryzowałeś. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe spółkom z naszej grupy, partnerom i spółkom zależnym. Możemy również udostępniać dane osobowe dostawcom działającym w naszym imieniu w celu spełnienia naszych wymagań prawnych lub regulacyjnych oraz w celu ochrony praw i własności naszej firmy, oraz jej klientów.

Weź pod uwagę, że nie kontrolujemy praktyk w zakresie prywatności stosowanych przez naszych partnerów biznesowych i zewnętrznych usługodawców. W przypadku wspomnianych partnerów biznesowych lub zewnętrznych usługodawców zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób Twoje dane osobowe będą przez nich przetwarzane.

Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych przez takich partnerów i zewnętrznych dostawców usług lub skorzystać z praw osoby, której dane dotyczą, albo w inny sposób uzyskać dostęp, zaktualizować lub usunąć wszelkie przechowywane przez nich dane osobowe, skontaktuj się bezpośrednio z nimi.

Możemy udostępniać naszym partnerom biznesowym, zaufanym partnerom i reklamodawcom ogólne zagregowane informacje demograficzne niepowiązane z żadnymi danymi osobowymi dotyczącymi odwiedzających i użytkowników.

Możemy udostępniać dane osobowe, gdy zawieramy umowę biznesową lub negocjujemy umowę biznesową obejmującą sprzedaż bądź przeniesienie całości, lub części naszej działalności, lub aktywów. Transakcje te mogą obejmować dowolne fuzje, finansowanie, przejęcie, transakcję lub postępowanie upadłościowe.

Przekazywanie danych osobowych
Jesteśmy firmą globalną, posiadającą partnerów, użytkowników i pracowników na całym świecie. W celu świadczenia zamówionych przez Ciebie usług możemy w razie potrzeby przekazywać Twoje dane osobowe. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe partnerom, spółkom z naszej grupy i spółkom zależnym oraz dostawcom usług IT poza krajem Twojego zamieszkania.

Kiedy angażujemy się w takie przekazywanie danych, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i korzystamy z różnych mechanizmów bezpieczeństwa, w tym umów, jak np. standardowe klauzule umowne publikowane przez Komisję Europejską i wszelkie podobne klauzule, aby pomóc chronić Twoje prawa i umożliwić przekazywanie chronionych danych.

Polityka cookie
Cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na Twoim urządzeniu w celu przechowywania danych, które mogą zostać przywołane przez serwer sieciowy w domenie, która umieściła cookie. Używamy cookie i podobnych technologii do przechowywania i uwzględniania Twoich preferencji i ustawień, umożliwiając Ci logowanie się na swoje konto, dostarczanie reklam opartych na zainteresowaniach, analizowanie działania naszych produktów oraz w innych uzasadnionych celów.

Możesz jednak odwiedzać naszą stronę anonimowo. Będziemy gromadzić Twoje dane osobowe wyłącznie, gdy dobrowolnie prześlesz nam takie informacje. Zawsze możesz odmówić udostępnienia danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy może to uniemożliwić Ci angażowanie się w określone działania związane z witryną oraz uniemożliwić nam realizację żądanych przez Ciebie usług.

Zezwalamy także stronom trzecim na gromadzenie informacji o Twojej aktywności online za pomocą plików cookie oraz innych technologii. Dane zgromadzone przez strony trzecie są wykorzystywane do prognozowania Twoich charakterystyk, zainteresowań i/lub preferencji.

Należy pamiętać, że nie mamy dostępu i nie kontrolujemy wszystkich plików cookie lub innych technologii, które strony trzecie mogą wykorzystywać do zbierania informacji o Twoich zainteresowaniach, a praktyki informacyjne stron trzecich nie są objęte daną Polityką prywatności.

Prawa osoby, której dotyczą dane
Jako użytkownik naszych usług, posiadasz określone prawa wynikające z obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych. Jeśli chcesz uzyskać dostęp, przejrzeć, zaktualizować, sprostować lub usunąć wszelkie swoje dane osobowe, które posiadamy, możesz skontaktować się z nami drogą mailową. Nasz zespół ds. prywatności rozpatrzy Twoją prośbę w trybie indywidualnym i udzieli odpowiedzi najszybszej jak to możliwe.

Możesz również w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji w wysyłanych przez nas wiadomościach marketingowych. Możesz zaakceptować cookie lub zarządzać nimi, klikając nasz baner dotyczący plików cookie. W sprawie wszelkich takich próśb możesz również wysłać nam osobną wiadomość na adres [email protected].

Pamiętaj, że będziesz otrzymywać wiadomości transakcyjne, aby umożliwić nam sprawne i wydajne świadczenie usług, o które prosisz.

Chociaż mamy nadzieję, że uda nam się odpowiedzieć na wszelkie Twoje pytania, w razie nierozwiązanych wątpliwości masz również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorującego ochronę danych.

Środki techniczne i organizacyjne
Posiadamy środki kontroli, aby przez cały czas zachowywać poufność Twoich danych osobowych i podejmować uzasadnione działania w celu uch ochrony. Wdrażamy solidne zabezpieczenia administracyjne, fizyczne i techniczne w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą oraz zniszczeniem wszelkich danych, które przechowujemy w naszych rejestrach.

Nieustannie dążymy do ulepszania naszych mechanizmów kontroli prywatności, aby stworzyć dla Ciebie bezpieczną i niezawodną witrynę. Jednakże bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu lub transmisji danych przez Internet nie może być zagwarantowane.

Wszystkie przydzielone Ci hasła i nazwy użytkownika muszą być utrzymywane w tajemnicy i nie mogą być nikomu ujawniane bez wyraźnego pisemnego powiadomienia nas. Nie wolno używać fałszywych danych w wiadomościach e-mail lub innej komunikacji, ani podejmować prób lub uczestniczyć w nieautoryzowanym dostępie bądź przeglądaniu konta innego użytkownika, lub innego systemu.

Podwykonawcy przetwarzania
Zgromadzone przez nas dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w Twoim kraju zamieszkania oraz w każdym kraju, w którym prowadzimy działalność my lub nasi partnerzy, spółki zależne bądź dostawcy usług. W celu przetwarzania danych osobowych korzystamy z usług stron trzecich („Podwykonawcy przetwarzania”) zgodnie z warunkami umowy między naszą firmą a Podwykonawcą przetwarzania. Obecnie posiadamy centra danych w Niemczech i innych lokalizacjach oraz biura w Australii, UE, Ameryce Łacińskiej, Azji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Dokładamy rozsądnych starań, aby zagwarantować, że nasi podwykonawcy przetwarzania posiadają odpowiednie zabezpieczenia techniczne, operacyjne i organizacyjne do przetwarzania danych osobowych i są upoważnieni do przetwarzania danych osobowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie Podwykonawców przetwarzania zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób będą oni przetwarzać Twoje dane osobowe.

Na liście naszych Podwykonawców przetwarzania znajdują się m. in.: Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Adyen, Stripe i Braintree. Od czasu do czasu lista może ulegać zmianom.

Bug bounty – program wykrywania luk bezpieczeństwa
Jesteśmy wdzięczni za wszelkie zgłoszenia dotyczące możliwych problemów z bezpieczeństwem i traktujemy je poważnie. W chwili obecnej nie mamy publicznego programu bug bounty i nie mamy możliwości zapłacić za takie zgłoszenia. Zobowiązujemy się do prowadzenia z Tobą otwartego dialogu i prowadzimy politykę ujawniania luk w zabezpieczeniach, w ramach której możesz oczekiwać od nas następujących rzeczy:

 • Potwierdzimy otrzymanie Twojego zgłoszenia.
 • Po ocenie wyślemy przewidywany harmonogram i zobowiążemy się do zachowania jak największej przejrzystości w zakresie harmonogramu napraw oraz problemów lub wyzwań, które mogą go wydłużyć.
 • Po ocenie wyślemy przewidywany harmonogram i zobowiążemy się do zachowania jak największej przejrzystości w zakresie harmonogramu napraw oraz problemów lub wyzwań, które mogą go wydłużyć.
 • W stosownych przypadkach uznanie (przypisanie) po sprawdzeniu i naprawieniu luki w zabezpieczeniach.

Pamiętaj, że przed rozpoczęciem jakichkolwiek testów będziesz potrzebować pisemnej zgody naszego zespołu ds. bezpieczeństwa. Aby poprosić o pozwolenie oraz zgłosić wszelkie takie luki lub błędy, skontaktuj się z nami: [email protected].

Usuwanie i minimalizacja danych osobowych
Zazwyczaj musimy przechowywać Twoje dane przez cały okres naszych relacji, a potencjalnie również później, aby przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, przepisów w zakresie prywatności i przepisów branżowych, którym podlegamy. Ponieważ te wymogi mogą się różnić w zależności od rodzaju danych osobowych, kontekstu naszych interakcji lub korzystania przez Ciebie z produktów, rzeczywiste okresy przechowywania danych mogą się znacznie różnić. Przechowujemy tylko dane osobowe, które są niezbędne do przetwarzania żądanych przez Ciebie usług i które są wymagane ze względów regulacyjnych lub prawnych.

Bezpiecznie niszczymy dane osobowe, których nie musimy już przechowywać, zgodnie z naszą polityką przechowywania danych. Aby uzyskać więcej szczegółów, prześlij pisemny wniosek na nasz adres e-mail.

Powiadomienia dotyczące poszczególnych regionów:
Informacja dla mieszkańców Brazylii
Ta sekcja zawiera dodatkowe informacje na temat gromadzonych przez nas danych osobowych użytkowników brazylijskich oraz praw przysługujących im na mocy Lei Geral de Protecao de Dados/Brazylijskiej ustawy ogólnej o ochronie danych („LGPD”). Sekcja dotycząca LGPD stanowi uzupełnienie naszej Polityki prywatności.

Zgodnie z ustawą LGPD posiadasz określone prawa w zakresie swoich danych osobowych, które gromadzimy. Prawa te obejmują między innymi: (i) prawo do żądania dostępu, sprostowania lub odmowy przetwarzania danych osobowych oraz (ii) prawo do żądania usunięcia danych osobowych. Możesz złożyć takie prośby tutaj.

Informacja dla mieszkańców stanu Kalifornia
Ta sekcja zawiera dodatkowe informacje na temat gromadzonych przez nas danych osobowych użytkowników ze stanu Kalifornia oraz praw przysługujących im na mocy Kalifornijskoj ustawy o ochronie prywatności konsumentów („CCPA”). Sekcja CCPA stanowi uzupełnienie naszej Polityki prywatności.

Nie sprzedajemy (jak określono w CCPA) Twoich danych osobowych. Z tego powodu nie oferujemy rezygnacji ze sprzedaży danych osobowych.

Masz prawo: (i) wiedzieć, jakie dane osobowe gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i sprzedajemy oraz (ii) do usunięcia Twoich danych osobowych. Możesz złożyć takie prośby samodzielnie lub za pośrednictwem upoważnionego agenta. Wymagamy, aby upoważniony agent posiadał na to Twoją wyraźną pisemną zgodę i możemy poprosić Cię o przedstawienie dowodu takiej zgody.

Możemy również poprosić o dodatkowe informacje, takie jak kraj zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu, aby zweryfikować Twoją prośbę przed jej rozpatrzeniem.

Masz prawo nie być dyskryminowanym, gdy korzystasz z praw wynikających z ustawy CCPA. Nie będziemy Cię dyskryminować, jeśli skorzystasz z praw wynikających z CCPA. Możesz złożyć takie prośby tutaj.

Informacja dla mieszkańców Europy
Ta sekcja zawiera dodatkowe informacje na temat gromadzonych przez nas danych osobowych konsumentów z Europy i Wielkiej Brytanii oraz praw przysługujących im na mocy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). Sekcja RODO stanowi uzupełnienie naszej Polityki prywatności.

Zgodnie z RODO posiadasz określone prawa w zakresie swoich danych osobowych, które gromadzimy. Prawa te obejmują: (i) prawo do żądania dostępu i uzyskania kopii danych osobowych; (ii) prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub odmowy przetwarzania Twoich danych osobowych; oraz (iii) prawo do zażądania przeniesienia lub reansferu danych osobowych do innej firmy. Możesz złożyć takie prośby tutaj.

Aktualizacje Polityki prywatności
Postrzegamy ochronę danych jako ciągły proces, a nie punkt końcowy, który można zagwarantować. W związku z tym codziennie ulepszamy nasze mechanizmy kontroli prywatności, aby zabezpieczyć Twoje dane osobowe. Od czasu do czasu możemy zmieniać Politykę prywatności. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za to, by od czasu do czasu sprawdzać daną witrynę w celu zapoznania się ze zmianami warunków niniejszej Polityki prywatności.

Jeśli nie akceptujesz jakichkolwiek zmian, jeżeli i kiedy takie zmiany mogą zostać wprowadzone do niniejszej Polityki prywatności, musisz zaprzestać dostępu do tej witryny. Jeśli dokonamy jakichkolwiek istotnych zmian w sposobie gromadzenia Twoich danych osobowych online lub w sposobie ich wykorzystywania, lub udostępniania, umieścimy w widocznym miejscu powiadomienie o zmianach w witrynie objętej niniejszą Polityką prywatności.

Informacje kontaktowe
Możesz składać wnioski , lub o dane, które Cię dotyczą oraz kontaktować się z nami w sprawie konkretnych kwestii dotyczących prywatności, wysyłając do nas wiadomość na adres [email protected]. Twoja prośba zostanie rozpatrzona w trybie indywidualnym przez nasz zespół ds. prywatności.