Jak to działa

Z polisą RentalCover.com nie musisz kupować od dostawcy dodatkowej usługi obniżenia franszyzy - ograniczenia udziału własnego w przypadku kosztów niepokrywanych przez polisę CDW (znaną również jako ubezpieczenie od kolizji oraz pod wieloma innymi nazwami). W razie jakichkolwiek szkód będziesz chroniony przez wystawcę polisy, partnera RentalCover.com. Podczas gdy Ty możesz zadecydować o kwocie wystarczającej dla ubezpieczenia Twojego wynajętego pojazdu. Sprawdź nasz przegląd ubezpieczeń od franszyzy, aby określić, jaki poziom zabezpieczenia będzie Ci potrzebny.

W przypadku jakiejkolwiek szkody zapłacisz żądaną kwotę dostawcy, po czym zgłosisz szkodę do RentalCover.com w celu zwrotu danej kwoty. RentalCover.com jest autoryzowanym dystrybutorem ubezpieczeń dla wielu partnerów ubezpieczeniowych. Wszyscy partnerzy są starannie dobierani na podstawie ich zaangażowania w poprawę usług świadczonych osobom wypożyczającym samochody. Wszystkie produkty są sprawdzane na okoliczność wystąpienia ukrytych wyłączeń. Jeśli zapłacisz taką kwotę firmie wynajmującej, możesz zażądać jej z powrotem od RentalCover.com!

 

Uzyskaj wycenę na następną podróż

:
:
Ochrona dla pojazdów o liczbie miejsc poniżej 9 (w tym kierowca).