Privacybeleid

Privacybeleid

Laatste update de dato 24 januari, 2023
 

Bij RentalCover.com (gezamenlijk "RentalCover", "wij", "onze" en "onze") nemen we de persoonlijke gegevens van onze klanten (gezamenlijk "u", "uw" en "gebruikers") en uw vertrouwen zeer serieus op. Wij streven ernaar dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt wanneer u onze website bezoekt of onze diensten gebruikt, ten allen tijde veilig en vertrouwelijk wordt beheerd. 

Wij verkopen, verhuren, verhandelen of profiteren enigszins niet van uw informatie voor directe en indirecte marketing doeleinden.  

Dit Privacybeleid beschrijft onze inspanningen met betrekking tot de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens en geeft u zicht op uw privacyrechten. Wij erkennen dat privacy van informatie een voortdurende verantwoordelijkheid is, en wij zullen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken wanneer wij nieuwe praktijken op het gebied van persoonsgegevens toepassen of een nieuw Privacybeleid toepassen.

Als u onze diensten en onze website na een wijziging blijft gebruiken, betekent dit dat u instemt met de wijzigingen van ons Privacybeleid. Dit Privacybeleid is van toepassing op onze producten en diensten die beschikbaar zijn onder onze verschillende filialen, dochterondernemingen en groepsmaatschappijen. 

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen persoonlijke gegevens met inbegrip van, maar niet beperkt tot: 

 • Naam of bedrijfsnaam van de gedekte partij (eventueel met inbegrip van de vertegenwoordiging);
 • Fysiek adres (inclusief, maar niet beperkt tot straat, straatnummer, postcode, stad en land/regio);
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum en/of leeftijd;
 • Vaste telefoon en mobiel nummer;
 • Een kopie van uw rijbewijs en alle informatie hieromtrent;
 • Een kopie van uw paspoortnummer en alle informatie hieromtrent;
 • Betalingsinformatie zoals uw bankgegevens (rekeningnummer, rekeninghouder en kaartnummer) voor claimdoeleinden;
 • Bewijs van ID voor claimdoeleinden, inclusief maar niet beperkt tot foto's;
 • Gegevens over reizen of events;
 • Details over het gedekte product, met inclusie van het aankoopbewijs;
 • Informatie ter ondersteuning van uw claim die het verlies of de schade aantoont, inclusief maar niet beperkt tot fysieke conditie en/of medische informatie; 
 • Informatie die u ons verstrekt wanneer u met ons in contact komt via telefoon, chat, e-mail of andere communicatiekanalen, inclusief tickets vanwege onze klantenservice.

Wij kunnen ook af en toe zowel persoonlijke als niet-persoonlijke gegevens over u verkrijgen via gelieerde entiteiten, zakelijke partners en andere onafhankelijke bronnen van derden, via uw interacties en/of gebruik van onze producten. Uw instemming kan worden verkregen door ons of namens ons door onze professionale partners. 

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens om u te voorzien van de goederen of diensten die u hebt aangevraagd of van ons gekocht heeft, met inbegrip van de aankoop van onze producten, het indienen van claims en andere bijkomende goederen of diensten. Wij kunnen deze informatie ook gebruiken om onze goederen en diensten te verbeteren om zodoende op een ideale manier aan uw behoeften te voldoen en om de gebruikerservaring voor u te verfijnen. Als wij om uw persoonlijke gegevens vragen en u kiest ervoor deze niet aan ons te geven of ons te vragen de verwerking van noodzakelijke persoonlijke gegevens stop te zetten, kunnen wij u mogelijk geen, enkele of alle functies van onze producten of diensten te blijven leveren.

Wij proberen niet bewust informatie van kinderen te vragen of te ontvangen. Als wij ontdekken dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld betreffende een kind jonger dan 13 jaar, zullen wij die gegevens uit onze systemen verwijderen, behalve als de toepasselijke wetgeving ons verplicht transactiegegevens te moeten bewaren. 

Het delen van uw persoonlijke gegevens met derden
Wij delen uw persoonlijke gegevens met uw toestemming of om een transactie te voltooien of een product of dienst te leveren die u hebt aangevraagd en/of toegestaan. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze groepsmaatschappij, verbonde ondernemingen en dochterondernemingen. Wij kunnen ook persoonlijke gegevens delen met verkopers die namens ons werken om te voldoen aan onze wettelijke of regelgevende verzoeken en om de rechten en eigendommen van ons bedrijf en zijn klanten te beschermen. 

Houd u er graag rekening mee dat wij geen controle hebben over het Privacybeleid van zakelijke partners en externe dienstverleners. Voor deze zakelijke partners of externe dienstverleners raden wij u aan hun eigen Privacybeleid te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonlijke gegevens door hen zal worden behandeld. 

Om uw toestemming van deze partners en externe dienstverleners in te trekken, of om uw rechten als betrokkene uit te oefenen of om anderszins toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens die door hen wordt bewaard, deze bij te werken of te verwijderen, dient u rechtstreeks contact met hen op te nemen.

Wij kunnen algemene geaggregeerde demografische informatie die niet gekoppeld is aan enige persoonlijke identificatie-informatie over bezoekers en gebruikers delen met onze zakelijke partners, vertrouwde filialen en adverteerders.

Wij kunnen persoonlijke gegevens delen wanneer wij een zakelijke deal sluiten, of in onderhandeling over een zakelijke deal, die de verkoop of overdracht van alle of een deel van onze activiteiten of activa in zou houden. Deze transacties kunnen elke vorm van fusie, financiering, overname of faillissementstransactie of -procedure omvatten.

Overdracht van persoonlijke gegevens 
Wij zijn een wereldwijde onderneming, met partners, gebruikers en werknemers over de hele wereld. Om de door u gevraagde diensten te verlenen, kunnen wij uw persoonlijke gegevens indien nodig overdragen. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met verbonden ondernemingen, groepsmaatschappijen, zakenpartners, verkopers, externe dienstverleners en IT-leveranciers buiten het land waar u zelf woont. 

Wanneer wij dergelijke overdrachten uitvoeren, passen wij passende technische waarborgen toe en gebruiken wij een verscheidenheid aan veilige toepassingen, waaronder contracten zoals de door de Europese Commissie gepubliceerde standaardcontractbepalingen en gelijkwaardige bepalingen om uw rechten te helpenen blijven beschermen en deze beschermingen met uw persoonsgegevens te laten meereizen. 

Cookiebeleid
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om derhalve gegevens op te slaan die kunnen worden opgeroepen door een webserver in het domein dat de cookie heeft gevestigd. Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën voor het opslaan en respecteren van uw voorkeuren en instellingen, zodat u zich sneller kunt aanmelden op uw account, het aanbieden van op interesses gebaseerde reclame, het analyseren van de prestaties van onze producten en het vervullen van andere legitieme doeleinden.

U kunt onze website echter ook anoniem bezoeken. Wij verzamelen alleen uw persoonlijke gegevens als u deze informatie vrijwillig aan ons verstrekt. U kunt altijd weigeren dergelijke persoonlijke gegevens te delen, met het nadeel dat het u kan verhinderen om bepaalde website-gerelateerde activiteiten uit te voeren en het kan ons ook verhinderen de door u gevraagde diensten te leveren.

Wij staan ook derden toe om informatie te verzamelen over uw online activiteiten door middel van cookies en andere technologieën. De door deze derden verzamelde informatie wordt gebruikt om voorspellingen te doen over uw kenmerken, interesses en/of voorkeuren.

Wij hebben weliswaar geen toegang tot of controle over alle cookies of andere technologieën die deze derden zouden kunnen gebruiken om informatie over uw interesses te verzamelen, en de informatiepraktijken van deze derden vallen niet onder dit Privacybeleid.

Rechten van de betrokkene inzaka data
Als gebruiker van onze diensten hebt u bepaalde rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als u de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, wenst in te zien, bijwerken, corrigeren of verwijderen, kunt u ons per e-mail contacteren. Ons privacyteam zal uw verzoek op individuele basis onderzoeken en u zo relevant en zo snel mogelijk antwoorden. 

U kunt zich ook te allen tijde afmelden voor het ontvangen van marketingcommunicatie van ons door gebruik te maken van de afmeldlink in de marketing e-mails die wij versturen. U kunt uw cookies aanvaarden of beheren door op onze cookiebanner te klikken. U kunt ons ook afzonderlijk e-mailen op [email protected] over dergelijke verzoeken die u zou hebben.  

Houd er wel rekening mee dat transactionele e-mails naar u worden verzonden om ons in staat te stellen de door u gevraagde diensten soepel en efficiënt uit te voeren.  

Hoewel we hopen dat we al uw vragen kunnen beantwoorden, hebt u, in het geval van onopgeloste problemen, hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit verantwoordelijk voor gegevensbescherming. 

Technische & organisatorische maatregelen  
Wij hebben controles ingevoerd om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te allen tijde te handhaven en wij doen alle redelijke inspanningen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij passen krachtige administratieve, fysieke en technische waarborgen toe om alle informatie in onze bestanden te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. 

Wij streven er voortdurend naar toe om onze privacycontroles te verbeteren om zodoende een veilige en betrouwbare website voor u te creëren. Geen enkel gebruik van het internet of de overdracht van gegevens via het internet kan worden gegarandeerd. 

Alle aan u toegekende wachtwoorden en gebruikersnamen moeten geheim worden gehouden en mogen aan niemand bekend worden gemaakt zonder uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving aan ons. U mag geen valse identiteit gebruiken in e-mail of andere communicatie, en u mag niet proberen of deel te nemen aan het ongeoorloofd betreden of bekijken van de account van een andere gebruiker of via een ander systeem.

Subverwerkers 
De door ons verzamelde persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in het land waar u woont en in elk land waar wij of onze filialen, dochterondernemingen of dienstverleners actief zijn. Wij gebruiken derden ("Subverwerkers") om persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden van een contract tussen ons bedrijf en de Subverwerker. Wij onderhouden momenteel datacenters in Duitsland en andere locaties en hebben kantoren in Australië, de EU, Latijns-Amerika, Azië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Wij doen de nodige redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat onze Subverwerkers over passende technische, operationele en organisatorische waarborgen beschikken om persoonsgegevens te verwerken en hebben bovendien opdracht gekregen om persoonsgegevens te verwerken. Voor aanvullende informatie betreffende deze Subverwerkers, raden wij u aan hun Privacybeleid te lezen, zodat u kunt begrijpen en inschatten op welke wijze uw persoonsgegevens door hen worden behandeld. 

Onze lijst van Subverwerkers omvat, maar is niet beperkt tot Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Adyen, Stripe en Braintree. Deze lijst kan van tijd tot tijd veranderen. 

Bug bounty - vulnerability program 
Wij verwelkomen alle meldingen van mogelijke beveiligingsproblemen en behandelen deze heel serieus op. Momenteel hebben we geen openbaar bug bounty-programma en kunnen we geen betaling bieden voor dergelijke meldingen. We streven naar een open dialoog met u en hebben een beleid voor het openbaar maken van kwetsbaarheden waarbij u het volgende van ons kunt verwachten:

 • We zullen bevestigen dat uw melding is ontvangen.
 • Na triage zullen we een verwachte tijdlijn doorsturen, en we verbinden ons ertoe zo transparant mogelijk te zijn over de tijdlijn voor herstel en over problemen of uitdagingen die deze zouden kunnen verlengen of vertragen.
 • Kennisgeving wanneer de analyse van de kwetsbaarheid elke fase van ons onderzoek heeft afgerond.
 • Waar nodig en relevant, krediet (toekenning) nadat de kwetsbaarheid is gevalideerd en verholpen.

Let op: u hebt schriftelijke toestemming nodig van ons beveiligingsteam voordat u begint met het testen. Om toestemming te vragen en dergelijke kwetsbaarheden of bugs te melden, kunt u contact opnemen met [email protected].

Het verwijderen en minimaliseren van persoonlijke gegevens 
Wij moeten uw gegevens doorgaans bewaren gedurende onze relatie met u, en mogelijk ook daarna, om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, privacywetgeving en sectorspecifieke voorschriften waaraan wij onderworpen zijn. Aangezien deze behoeften kunnen variëren voor verschillende soorten persoonsgegevens, de context van onze interacties met u of uw gebruik van producten, kunnen de feitelijke bewaartermijnen aanzienlijk gewijzigd worden. Wij bewaren alleen persoonlijke gegevens die nodig is om de door u gevraagde diensten te kunnen verwerken en die nodig zijn voor regelgevende of wettelijke doeleinden. 

Wij vernietigen op veilige wijze en zeker persoonlijke gegevens die wij niet langer hoeven te bewaren in overeenstemming met ons beleid inzake gegevensbewaring. Verdere details kunnen op schriftelijk verzoek worden verstrekt door ons een e-mail te sturen.  

Regio-specifieke kennisgevingen:
Kennisgeving voor Braziliaanse ingezetenen 
Dit gedeelte bevat aanvullende informatie over de persoonlijke gegevens die wij verzamelen betreffende Braziliaanse gebruikers en de rechten die zij hebben op grond van de Lei Geral de Protecao de Dados / Braziliaanse Algemene Wet inzake Gegevensbescherming ("LGPD"). Dit LGPD-gedeelte is een aanvulling op ons Privacybeleid. 

Volgens de LGPD heeft u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verzamelen. Deze verzoekrechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (i) een recht op toegang, correctie of weigering van verwerking van uw persoonsgegevens en (ii) een recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt dergelijke verzoeken hier indienen. 

Kennisgeving voor inwoners van Californië 
Dit gedeelte bevat aanvullende details over de persoonlijke gegevens die wij verzamelen betreffende gebruikers in Californië en de rechten die zij hebben op grond van de California Consumer Privacy Act ("CCPA"). Dit CCPA-gedeelte is een aanvulling op ons Privacybeleid. 

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet (zoals gedefinieerd onder de CCPA). Desgevolgend, bienden wij niet de mogelijkheid voor het verkoop van persoonsgegevens.

U hebt het recht om te vragen: (i) welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, gebruiken, openbaar maken en verkopen en (ii) de verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U kunt deze verzoeken zelf of via een gemachtigde agent indienen. Wij eisen dat de gemachtigde agent uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft om dit te doen, en wij kunnen u vragen om een bewijs van deze toestemming voor te leggen. 

Wij kunnen ook om aanvullende informatie vragen, zoals uw land van verblijf, e-mailadres en telefoonnummer, om uw verzoek te valideren voordat wij het verzoek honoreren.

U hebt het recht om niet gediscrimineerd te worden als u uw CCPA-rechten uitoefent. Wij zullen u niet discrimineren als u uw CCPA-rechten uitoefent. U kunt dergelijke verzoeken hier indienen. 

Kennisgeving voor Europese ingezetenen 
Dit gedeelte bevat aanvullende details inzake de persoonlijke gegevens die wij verzamelen over Europese en Britse consumenten en de rechten die zij hebben op grond van de General Data Protection Rights Act ("GDPR"). Dit GDPR-gedeelte is een aanvulling op ons Privacybeleid. 
 
Volgens de GDPR heeft u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verzamelen. Deze rechten omvatten: (i) een recht op toegang tot en een kopie van uw persoonsgegevens; (ii) een recht om te verzoeken om rectificatie, verwijdering of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; en (iii) een recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden overgedragen of overgedragen aan een ander bedrijf. U kunt dergelijke verzoeken hier indienen. 

Updates van het Privacybeleid 
Wij zien gegevensbescherming als een doorlopend proces, niet als een eindpunt dat kan worden gegarandeerd.  Daarom blijven wij onze privacycontroles dagelijks aan te passen en te verbeteren om uw persoonlijke gegevens te beveiligen. Wij kunnen het Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om deze website van tijd tot tijd te controleren op dergelijke wijzigingen in de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Indien u niet instemt met de toegepaste wijzigingen, indien en wanneer dergelijke wijzigingen in dit Privacybeleid worden aangebracht, dient u de toegang tot deze website te staken. Als wij een wezenlijke verandering aanbrengen in de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens online verzamelen, of hoe wij deze gebruiken of delen, zullen wij de wijzigingen duidelijk vermelden op de website waarop dit Privacybeleid van toepassing is. 

Contactinformatie 
U kunt verzoeken om gegevens of contact met ons opnemen over specifieke privacyvragen door een e-mail te sturen naar  [email protected]. Uw verzoek wordt op individuele basis beoordeeld door ons privacyteam.