Claims

Als u een ongeval heeft gehad, hopen wij dat iedereen in orde is! Wij zijn er 24 uur per dag, 7 dagen per week om ervoor te zorgen dat het claimproces stressvrij is. Wij beoordelen claims momenteel gemiddeld binnen 3 dagen na ontvangst, maar wij hebben uw hulp nodig! Wij vragen u vriendelijk alle veelgestelde vragen te lezen en eraan te denken uw e-mail te controleren op updates van ons claimsteam.

1

Voordat u uw claim start

Wij hebben deze 4 of 5 documenten nodig. Meer info

2

Dien uw claim in

Voer je gegevens in voor onmiddellijke betaling. Meer info

3

We hebben misschien een of twee vragen, maar gewoonlijk hebben we die niet!

95% van de claims worden zonder vragen goedgekeurd. Het is een eenvoudig claimproces, wij houden u op de hoogte van de voortgang. Meer info

4

Ons betalingenteam zorgt ervoor dat u uw geld krijgt

Uw geld kan binnen zijn tussen 1 - 5 dagen , afhankelijk van waar u woont en waar u heen bent geweest. Meer info

5

Denk eraan, wij zijn er om te helpen!

Wij dekken uw laatste reis, waarom boekt u de volgende niet!

Veelgestelde vragen

Worden kosten in mindering gebracht op claimbetalingen?

Helaas zijn er overal transactiekosten wanneer u internationaal reist. 

Bij het betalen van een claim via een overschrijving brengen banken minimaal $15 (of een equivalent in uw lokale valuta) in rekening. Wij berekenen deze kosten niet aan u door als de bank ons deze kosten in rekening brengt. Als de bank u de kosten in rekening brengt, dan kunnen wij deze kosten helaas niet dekken.

Een claim indienen

Alle claims kunnen online worden ingediend. U hoeft alleen maar uw referentienummer in te voeren (dit nummer eindigt op 'INS' en is te vinden in de bevestigingsmail die u hebt ontvangen). Voeg eventuele ondersteunende documenten bij het online formulier. U kunt op de onderstaande knop klikken om aan de slag te gaan.

Dien een claim in

1
2
3
4

Claim wordt ingediend via het online claimformulier

Ons claimteam evalueert uw claim

Na goedkeuring ontvangt u een betalingskoppeling via e‑mail en sms

De betaling wordt snel voltooid via elektronisch overboeken

We houden u via e‑mail op de hoogte van elke stap tijdens de afhandeling van de claim. We streven ernaar om 95% van de claims binnen 3 dagen af te handelen.

De status van uw claim bij RentalCover.com bijhouden

Alle claims volgend deze vier stressvrije stappen:

1
2
3
4

Claim indienen gaat via het online claimformulier

Ons claimteam evalueert uw claim

Na goedkeuring ontvangt u een betaalkoppeling via e‑mail en sms

De betaling wordt snel voltooid via elektronisch overboeken (meer informatie)

We houden u via e‑mail op de hoogte van elke stap tijdens de afhandeling van de claim. We streven ernaar om 95% van de claims binnen 3 dagen af te handelen.

Ons claimteam is er om ervoor te zorgen dat het afhandelen van de claim zoveel mogelijk zonder stress verloopt

Wat u moet doen in het geval van schade, pech of een ongeluk

In het geval van pech of een ongeluk, is het eerste wat u moet doen ervoor zorgen dat iederen veilig is. Zet de auto als dat mogelijk is langs de kant, zet uw gevarenlichten aan en breng iedereen in veiligheid. Vervolgens kunt u bellen met:

1. Neem contact op met uw verhuurbedrijf om het incident te melden. U kunt hun nummer vinden op de verhuurovereenkomst die u heeft ondertekend. Bewaar deze verhuurovereekomst, want u heeft deze voor uw claim nodig. In sommige landen wordt u gevraagd om alle aanrijdingen aan de politie te melden. Om ervoor te zorgen dat uw claim niet wordt afgewezen, dient u uw huurovereenkomst te controleren om te weten of die vereiste op u van toepassing is.

2. We raden aan om foto's te maken van de schade aan uw voertuig en eventuele andere voertuigen.

3. Na het volgen van de instructies van het verhuurbedrijf en is us uw huurperiode voorbij en de eindaanslag is door het verhuurbedrijf vereffend, kunt u een claim bij RentalCover.com indienen.

Regel niet uw eigen herstel of reparaties zonder medewekten van het verhuurbedrijf, aangezien dit tegen de algemene voorwaarden van de verhuur kan ingaan. Kosten voor wegslepen en verplaatsing van het voertuig worden gedekt door polissen RentalCover.com. We vergoeden geen kosten die u 'uit eigen zak' betaalt, zoals accomodatie of telefoongesprekken.


Nadat we alle benodigde documenten en informatie hebben ontvangen, kan ons Claims-team uw claim gaan verwerken en teruggave gaan voorbereiden. Ons doel is om 95% van de claims binnen 3 dagen af te werken.

Welke documenten zijn nodig om uw claim te kunnen verwerken?

Om ons team te helpen uw claim zo snel mogelijk te beoordelen, vragen we alle klanten om de volgende documenten te verstrekken via ons online claimformulier. We hebben volledige informatie nodig om uw claim te beoordelen. Voeg daarom alle documenten toe waarvan u denkt dat ze relevant zijn voor uw situatie.

1. Een kopie van de huurovereenkomst

> Wat is dit?
Het ondertekende contract dat door het verhuurbedrijf is verstrekt toen u uw voertuig ophaalde. Het moet de namen bevatten van geautoriseerde bestuurders, de huurdata en het eigen risico.

> Waarom is dit nodig?
Dit document is nodig om te bevestigen dat u en eventuele extra bestuurders bij de overeenkomst zijn inbegrepen. Hierin staan ook de huurdata, de huurvoorwaarden en het eigen risico dat door de verhuurmaatschappij in rekening kan worden gebracht.

>Wat moet het bevatten?
 1. Huurdata.
 2. Namen van geautoriseerde chauffeurs.

  Document - Rental Agreement


2. Een foto van uw rijbewijs

> Wat is dit?
Een foto van het rijbewijs waarmee u het voertuig huurde.

> Waarom is dit nodig?
Dit is nodig om te bevestigen dat uw identiteit overeenkomt met de gegevens op uw huurovereenkomst en dat u op het moment van de huur over een geldige licentie beschikte.

>Wat moet het bevatten?
 1. Naam.
 2. Adres.
 3. Licentienummer (indien van toepassing).
 4. Geboortedatum.
  Document - Driver's license


3. Bank- of creditcardafschrift met de definitieve kosten van het verhuurbedrijf

> Wat is dit?
Een kaartafschrift met het uiteindelijke bedrag dat u aan het verhuurbedrijf heeft betaald voor de schade, en de eventuele restitutie die u heeft ontvangen. (Restituties vinden vaak plaats als het volledige eigen risico vooraf in rekening is gebracht en de uiteindelijke schadekosten lager waren dan het bedrag dat u heeft betaald).

> Waarom is dit nodig?
Dit document is nodig om te verifiëren dat het juiste bedrag aan het verhuurbedrijf is betaald. Zonder dit kunnen wij een claim niet goedkeuren omdat er geen bewijs van betaling is.
  Document - Bank statement

​4. De reparatiefactuur van het verhuurbedrijf

> Wat is dit?
Dit is de definitieve reparatiefactuur of kwitantie van het verhuurbedrijf waarop duidelijk een kostenoverzicht staat waarin uw huurkosten worden gescheiden van de schadekosten of eigen risico’s. In sommige gevallen vermeldt dit document ook de aan u verschuldigde restitutiebedragen.

> Waarom is dit nodig?
Dit document bevestigt het uiteindelijke schadebedrag dat door het verhuurbedrijf in rekening wordt gebracht.

> Wat moet het bevatten?

 

 1. Uitsplitsing van de reparatiekosten.
  Document - Driver's license

5. Schriftelijke correspondentie tussen de chauffeur en het verhuurbedrijf

> What is this?
Alle e-mails, brieven of chats met de klantenservice die u na uw ongeval met het verhuurbedrijf hebt uitgewisseld.

> Wat is dit?
Deze informatie kan ons helpen de details van uw situatie te verifiëren en tijd te besparen bij de beoordeling van uw claimaanvraag.
 

6. Uw eindafrekening van het verhuurbedrijf

> Wat is dit?
Bij een ongeval of schade brengen sommige verhuurbedrijven u het volledige eigen risico dat van toepassing is op de auto in rekening, waarna zij u later terugbetalen. Als alternatief kunnen zij u ook een bedrag voor schade in rekening brengen dat lager is dan het volledige eigen risico. Hoe dan ook, we vereisen dat u de eindfactuur verstrekt waarop duidelijk het uiteindelijke bedrag staat dat u in rekening is gebracht (lees hier meer).

> Waarom is dit nodig?
Dit document is vereist om uw claim te betalen, omdat het het uiteindelijke bedrag bevestigt dat u in rekening is gebracht.

>Wat moet het bevatten?
 1. Kostenspecificatie
  Document - Final invoice

7. Indien relevant een kopie van een proces-verbaal van de politie

> Wat is dit?
Dit is een proces-verbaal opgesteld door de politie. Het moet informatie bevatten over uw ongeval, waaronder de datum en het tijdstip van het ongeval, de datum en het tijdstip waarop de politie op de hoogte is gesteld, gegevens van de bestuurder en passagier, een overzicht van de schade en eventuele getuigenverklaringen.

> Waarom is dit nodig?
Dit document bevestigt de omstandigheden van ernstigere ongevallen. Als uw claim een juridische kwestie wordt, kan dit rapport van onschatbare waarde zijn. U kunt dit document verkrijgen door contact op te nemen met de plaatselijke wetshandhavingsinstantie.

>Wat moet het bevatten?
 1. Datum en tijd van het incident.
 2. Beschrijving van het incident.
 3. Persoonsgegevens van betrokken personen.
 4. Eventuele getuigenverklaringe.
 5. Datum en tijd waarop de politie op de hoogte werd gesteld.
  Document - Final invoice

8. Schademelding

> Wat is dit?
Dit is een schaderapport, ook wel ongevallen- of incidentenrapport genoemd, opgesteld door het verhuurbedrijf. Meestal zal het een formulier zijn waarop het bedrijf aangeeft welke delen van de auto beschadigd zijn. Indien u dit document niet heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met uw verhuurbedrijf.

> Waarom is dit nodig?
Dit document is nodig om de schade aan de auto te bevestigen. Het helpt ons ervoor te zorgen dat de juiste informatie wordt uitgewisseld tussen de partijen die bij het ongeval betrokken zijn.

> Wat moet het bevatten?
 1. Klantinformatie.
 2. Voertuiginformatie
 3. Informatie over evenementen.
  Document - Rental Agreement

Hoe en wanneer ontvang ik mijn betaling?

De standaardperiode voor terugbetalingen voor verzekeringen van RentalCover.com is drie dagen. Dit kan langer zijn als er documenten ontbreken, dus wees vanaf het begin zo volledig mogelijk.

Hieronder vindt u meer informatie over hoe lang het gemiddeld duurt om claims goed te keuren en geld terug te betalen:

1. Dien uw claim in

Nadat uw reis is geëindigd en u de huurauto hebt ingeleverd, kunt u uw claim indienen via ons online formulier (u dient de volgende documenten aan ons te verstrekken).

2. Vul de benodigde gegevens in

Hebt u ons alle vereiste documenten al doen toekomen? Zo ja, dan kunt u verdergaan met stap 3. Als er een document ontbreekt of ons team meer informatie nodig heeft, nemen we binnen 48 uur na het indienen van uw claim contact met u op. Het goede nieuws is dat 98% van alle ingediende claims in één keer wordt goedgekeurd.

3. Laten we uw claim goedkeuen

Gemiddeld keurt ons team claims binnen drie dagen goed. Nadat uw claim is goedgekeurd, sturen we u een e‑mail met een koppeling om uw betaalgegevens veilig in te voeren.

4. Laten we u betalen

Nadat u uw bankgegevens hebt ingevoerd, maken we het geld onmiddellijk over in de door u gekozen valuta. Vanaf dat moment hangt het af van meerdere factoren waarop wij geen invloed hebben hoe lang het duurt voordat het geld op uw rekening staat. De meeste internationale overboekingen worden binnen een tot vier werkdagen voltooid.

Wat is de eindfactuur en waarom heb ik dit nodig?

Deze factuur bevat het eindbedrag dat je betaald hebt aan het verhuurbedrijf in geval van een ongeval, eens de finale kosten voldaan zijn.

De eindfactuur omvat mogelijk betaald eigen risico, verminderd met mogelijke terugbetalingen door het verhuurbedrijf
 

We hebben dit document nodig om je claim te betalen, gezien het bevestigt welk eindbedrag werd aangerekend.

Indien je dit document moeilijk in handen krijgt, raden we je aan telefonisch contact op te nemen met je verhuurbedrijf.

Hoe een claim indienen

Na je reis en na je het voertuig hebt teruggebracht, kan je je claim indienen via ons online formulier.

Hoe lang na mijn ongeval kan ik een claim indienen?

Controleer uw polisvoorwaarden om er zeker van te zijn dat u de geldende kennisgevingstermijn voor claims niet overschrijdt. U vindt deze informatie op uw verzekeringsdocumenten, die beschikbaar zijn via Mijn Account
 

 

Ik heb voor schade aan het voertuig het volledige bedrag van de eigen risico betaald. Wat moet ik nu doen?

Verhuurbedrijven brengen vaak het volledige eigen risico van een voertuig in mindering en betalen u later het verschil terug als blijkt dat de reparatiekosten lager waren dan het eigen risico dat in rekening werd gebracht, of, als er een andere auto bij betrokken was, de andere bestuurder als aansprakelijk werd beschouwd.

Als dit gebeurt, moet u ons de eindfactuur of een andere vorm van bewijs van het verhuurbedrijf sturen als er geen restitutie is verleend.

Lees hier meer informatie over de procedure voor aanrijdingen waarbij meerdere voertuigen betrokken waren.

How are claims handled for multi-vehicle accidents?

If you have been involved in a multi-vehicle accident, please ensure you collect the other parties' details including their: 
 • Full name.
 • Address.
 • Licence number.
 • Vehicle registration number.
 • Phone number.
 • Email address.
 • Name of their insurer.
You will need to share these details with both us and your rental car company when you begin a claim.

The claims process is different for single and multiple-vehicle accidents, and it can also differ by country.

Generally for accidents where more than one vehicle is involved, an investigation usually takes place between your rental company and the third party’s insurer. Please share the details of your rental company as the primary protection provider to the third party. However, in the US and some other countries, the investigation is between us and the other driver's insurer.

Please remember for a successful claim you must ensure you have not broken any local laws or breached your rental agreement. 

For more information on the claims process, please read the wording in your RentalCover Account.
 

How Do Supplemental Liability Insurance (for US rentals) Claims Work?

If you have a US rental with our “Supplemental Liability Insurance” plan, your claim will follow these four steps:

1
2
3
4

Start the process via our online form and then we will advise the next steps.

Once you've submitted your claim with the insurer, they will assess your claim.

You’ll be notified when your claim has been approved.

The insurer will issue the payment to the third party.

Please contact us if you have any issues with your claim. For more information about SLI please read this article.

What is an excess?

If you make a claim, you may be required to pay an excess (also known as a deductible). An excess is usually an agreed amount or percentage that is subtracted from every covered claim event. For specific details about your RentalCover Protection and your excess amount, please check your RentalCover Protection documents. 

Excesses are usually part of most insurance products and help keep prices lower by having the RentalCover Protection holder absorb or contribute to part of the loss.

If applicable, your excess or deductible will be shown on your certificate.

Ik heb al documenten ingediend bij mijn claim. Waarom is mijn document afgewezen?

Als u een verzoek ontvangt voor aanvullend bewijs met betrekking tot een document dat u al hebt verstrekt, controleer dan de e-mail van het RentalCover Claims Team met als onderwerp "We hebben uw hulp nodig", om te zien wat er is gevraagd om verder te gaan met de beoordeling van de claim. Dit kan het volgende inhouden:
 1. Er is een probleem met uw documentbestand. Veel voorkomende problemen met bestanden zijn opmaakproblemen, documenten die wazig of moeilijk leesbaar zijn en lege bestanden. Upload een nieuwe versie van uw documentbestand en zorg ervoor dat het duidelijk en gemakkelijk leesbaar is.
 2. Er ontbreekt informatie in uw document. Onze schade-experts hebben bepaalde informatie in uw document nodig om de details van uw claim te controleren. Upload uw document opnieuw en zorg ervoor dat het alle vereiste informatie bevat. Dit nuttige artikel legt uit welke informatie je gedocumenteerde bewijs moet bevatten, gebaseerd op de reden van uw claim.
 3. De informatie in uw document komt niet overeen met de informatie die u tijdens het claimproces hebt verstrekt. Zorg ervoor dat u het juiste document uploadt om uw claim te ondersteunen.
De grootste oorzaak van vertragingen tijdens de claimbeoordeling is onjuist of ontbrekend bewijsmateriaal, zonder welk uw claimstatus wordt gewijzigd in 'in behandeling' of 'gesloten', afhankelijk van de tijd die nodig is.

Hoe ga ik in beroep tegen de uitkomst van mijn claim?

Voordat u een verzoek tot heronderzoek indient, raden wij u aan uw tekst door te lezen om te begrijpen wat uw RentalCover Protection dekt.

Het RentalCover Claims Team voert een grondige beoordeling van elke claim uit op basis van de insluitingen en uitsluitingen in uw voorwaarden, de omstandigheden die u beschrijft in uw claiminformatie en het ondersteunende bewijsmateriaal dat u verstrekt. Als u nieuw bewijs hebt om uw claim te ondersteunen, kunt u reageren op een van onze e-mails voor een heronderzoek van uw claim.

Vertel ons in de e-mail waarom u beroep wilt aantekenen tegen uw claim. Voeg vervolgens alle documentatie toe die je beroep ondersteunt. Zorg ervoor dat de documenten die u uploadt van hoge kwaliteit en gemakkelijk leesbaar zijn.

Hoe dien ik een formele klacht in over mijn claim?

Als u al in beroep bent gegaan tegen de uitkomst van uw claim en u bent nog steeds ontevreden over ons uiteindelijke antwoord, dan wordt de formele klachtenprocedure beschreven in uw formulering. U kunt meer informatie vinden over hoe u een klacht kunt indienen in uw formulering.

Start een nieuwe claim

Voor een snelle betaling heeft u de boekingsreferentie nodig voor uw polis (eindigend op “INS”) en digitale scans/foto’s van uw: