Zapomniałeś numer referencyjny?

Discount Rental Car Insurance

Skontaktuj się z nami

Sprawdź, czy te pytania są powiązane lub zjedź w dół, aby się z nami skontaktować:

About RentalCover.com

What are the benefits?
Czym jest RentalCover.com i kto gwarantuje ubezpieczenie?
Jak wygląda rating dla naszych ubezpieczycieli?
Dlaczego warto skorzystać z RentalCover.com?
Co już posiadam i co mi zaoferuje wypożyczalnia?
Kim są ubezpieczyciele w ramach RentalCover.com?
Czy ubezpieczenie obejmuje dodatkowych kierowców?
Czy warto podjąć ryzyko?
Z jakimi opłatami wiąże się ewentualny wypadek drogowy?
Jakie pojazdy są objęte polisą?
Jak wygląda sytuacja z drogami gruntowymi?
W jaki sposób obliczane są dni, w których polisa obowiązuje?
Czy ubezpieczenie działa w przypadku większej liczby wypadków?

Zgłoszenie szkody

Kiedy mogę się spodziewać zwrotu kosztów za szkodę?
Jak zgłosić szkodę?
Jak wygląda zgłaszanie szkody w przypadku polisy CDW (dla mieszkańców USA)?
My claim has been approved. When will I receive payment?
What are the steps in the claims process?

Claims Info

Gdzie znajdę więcej informacji o procedurze związanej z roszczeniami?

Rental Guide: Destination Asian Countries

Jak postępować przy odbiorze pojazdu w krajach azjatyckich

Rental Guide: Destination Australia/NZ

How does Excess Reduction & Third Party Insurance work in Australia and New Zealand
What should I do at the rental desk in Australia/NZ?

Rental Guide: Destination Canada

Jakie są możliwości obniżenia franszyzy w Kanadzie?
Jak postępować przy odbiorze pojazdu w Australii/Nowej Zelandii?

Rental Guide: Destination EU/UK

Jak działa franszyza wynajętego pojazdu/CDW w Europie? Jakie są możliwości obniżenia udziału własnego?
Jak postępować przy odbiorze pojazdu w Wielkiej Brytanii/Europie?

Rental Guide: Destination Latin American Countries

What should I do at the rental desk in Latin American Countries

Rental Guide: Destination Namibia/Africa

Jak wygląda ubezpieczenie od franszyzy i CDW w Afryce? Jakie opcje mam do wyboru?

Rental Guide: Destination United States

What are the insurance options in the USA? How does the US differ from most other countries?
Jak działa oferta darmowej pomocy drogowej dla polis w USA?
Czym jest Ubezpieczenie Ekstra dla USA? Na czym to polega?
Jak postępować przy odbiorze pojazdu w USA?
What should I do at the rental desk if I am traveling abroad with Collision Damage Coverage (for US Residents)?

Rental Guide: Destination Worldwide

Jak postępować w zajezdni: Wprowadzenie

Rental Guide: Insurance products

Czym jest „franszyza”, „CDW”, „LDW”, „obniżenie franszyzy”, itp.? I czym jest RentalCover.com?
Czy uwzględnione jest Ubezpieczenie OC wobec osób trzecich?
Czym różnią się „LDW”, „Super CDW” oraz „Super LDW” od zwykłego „CDW”?
Czym jest SLI („Supplementary Liability Insurance”) - Dodatkowe ubezpieczenie OC?
Czym jest PAI („Personal Accident Insurance”) - Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
Czym jest ochrona przez kradzieżą?
Why do rental companies charge a large excess when the repair cost is small? What happens if I'm "not at fault"? Will I get my money back? When?

Discount Rental Car Insurance

Jeśli powyżej nie ma odpowiedzi na twoje pytanie, prosimy o wypełnienie formularza poniżej lub telefon na:

Zadzwoń do nas


Wyślemy wiadomość e-mail