Har du glemt reservasjonsnummeret ditt?

Discount Rental Car Insurance

Kontakt oss

Vennligst sjekk om disse spørsmålene er relevante, eller bla nedover for å kontakte oss:

About RentalCover.com

What are the benefits?
Hvem er RentalCover.com, og hvem tilbyr dekningen?
Hva er rangeringen for våre garantister?
Hvorfor bruke RentalCover.com?
Hva har jeg og hva blir jeg tilbudt ved utleiefilialen?
Hvem er RentalCover.com sine assurandører?
Dekkes flere førere?
Skal jeg bare ta en sjanse?
Hva må jeg betale ved en ulykke?
Hva slags kjøretøy dekkes?
Hva med ujevne veier?
Hvordan beregnes dekningsdager?
Er jeg dekket om jeg har mer enn én ulykke?

Erstatningskrav

Når kan jeg forvente tilbakebetaling av et erstatningskrav?
Hvordan lager jeg et erstatningskrav?
Hvordan fungerer erstatningskrav for "CDW" (for beboere i USA)?
My claim has been approved. When will I receive payment?
What are the steps in the claims process?

Claims Info

Hvordan finner jeg ut mer om erstatningskravprosessen?

Rental Guide: Destination Asian Countries

Hva jeg skal gjøre hos utleiefirmaet i asiatiske land?

Rental Guide: Destination Australia/NZ

How does Excess Reduction & Third Party Insurance work in Australia and New Zealand
What should I do at the rental desk in Australia/NZ?

Rental Guide: Destination Canada

Hvordan fungerer leiebilers egenandel og CDW i Canada? Hva er mulighetene mine?
Hva bør jeg gjøre på utleiestedet i Canada?

Rental Guide: Destination EU/UK

Hvordan fungerer egenandel/CDW for utleiekjøretøy i Europa? Hvilke muligheter for fraskrivelse har jeg?
Hva bør jeg gjøre på utleiestedet i Europa/Storbritannia?

Rental Guide: Destination Latin American Countries

What should I do at the rental desk in Latin American Countries

Rental Guide: Destination Namibia/Africa

Hvordan fungerer egenandel og CDW på leiebiler i Afrika? Hva er mine muligheter?

Rental Guide: Destination United States

What are the insurance options in the USA? How does the US differ from most other countries?
Hvordan fungerer gratis veihjelp for USA poliser?
Hva er "Ekstra dekning i USA"? Hva skal jeg si hos utleiefirmaet?
Hva bør jeg gjøre på utleiestedet i USA?
What should I do at the rental desk if I am traveling abroad with Collision Damage Coverage (for US Residents)?

Rental Guide: Destination Worldwide

Hva jeg skal gjøre hos utleiefirmaet: Introduksjon

Rental Guide: Insurance products

Hva er egenandel, "CDW", "LDW", reduksjon av egenandel osv? Og hva er RentalCover.com?
Er "tredjepart" inkludert?
Hvordan skiller "LDW", "Super CDW" og "Super LDW" seg fra normal "CDW"?
Hva er SLI (Supplerende ansvarsforsikring)?
Hva er PAI (Personlig ulykkesforsikring)?
Hva er tyveribeskyttelse?
Why do rental companies charge a large excess when the repair cost is small? What happens if I'm "not at fault"? Will I get my money back? When?

Discount Rental Car Insurance

Hvis ditt spørsmål ikke besvares over, vennligst fyll ut skjemaet under eller ring oss:

Ring oss


Send oss en e-post