Skontaktuj się z nami

Sprawdź, czy te pytania są powiązane lub zjedź w dół, aby się z nami skontaktować:

About RentalCover.com

 

Alugar um carro no exterior? Separe o seguro antes de ir e você pode ficar melhor. Os produtos de seguro podem diferir dependendo de onde você mora, e o que você vai fazer é uma típica empresa de aluguel, muitas vezes chamada de Dispensa de Indenização por Colisão (CDW, Collision Damage Waiver). você ganharia com RentalCover.com .  

Popularne miejsca docelowe

Australia     Kanada     Chiny     Francja     Niemcy    

Włochy     Japonia       Meksyk     Wielka Brytania       US          

Inne miejsca docelowe

 
         
 

Zgłoszenie szkody

Wystarczy wpisać swój numer referencyjny (to kończy się na "INS" i można go znaleźć w e-mailu potwierdzającym).

Potrzebujesz tych dokumentów:

-  Twoja umowa najmu
-  Twoje prawo jazdy lub licencja kierowcy biorącego udział w wypadku
-  Wszelka korespondencja dotycząca szkód i napraw
-  Wyciąg z karty kredytowej pokazujący kwotę potrąconą przez firmę wynajmu
-  Faktury / pokwitowania od firmy wynajmującej
-  W przypadku niektórych roszczeń wymagamy również pokwitowań potwierdzających, że naprawy zostały podjęte.  

Po wprowadzeniu odpowiednich informacji będziesz informowany o wszelkich pozostałych krokach.

W przypadku prostych roszczeń spodziewamy się 3-dniowego okresu przejściowego między przesłaniem a zatwierdzeniem, w zależności od złożoności roszczenia i dostępności powyższej dokumentacji w celu poparcia roszczenia.

Reakcja firmy wynajmujących na kolizje, gdy najemca posiada osobną polisę (taką jak ta od RentalCover.com) może być skrajnie różna. Poniższa lista nie wyczerpuje tematu, a ponadto w różnych stanach możemy się spotkać z wyjątkami od reguły. Jeżeli brakuje tu Twojej firmy wynajmującej, daj nam znać, a my dowiemy się więcej na temat procesu zgłaszania roszczeń:
Jeśli już posiadasz własną CDW (zakupioną na RentalCover.com)...
Niniejsza tabela to tylko generalizacja i może być nieadekwatna w przypadku różnic pomiędzy poszczególnymi państwami. 
Firma Kto płaci rachunek za szkodę? W jaki sposób jest płacony rachunek? Co jeszcze musisz wiedzieć
ACE Ubezpieczyciel CDW ACE skontaktuje się bezpośrednio z AON. • ACE skontaktuje się z twoim ubezpieczycielem CDW niezwłocznie po wypadku lub po oddaniu pojazdu.
• Jeśli z jakiegokolwiek powodu ubezpieczyciel nie przyjmie od razu na siebie odpowiedzialności za sprawę (np. w przypadku gdy biuro jest zamknięte), ACE nie pobierze od klienta płatności, lecz będzie kontynuować próby skontaktowania się z ubezpieczycielem CDW
Alamo Ubezpieczyciel CDW Alamo skontaktuje się bezpośrednio z AON. • Alamo skontaktuje się z twoim ubezpieczycielem CDW niezwłocznie po wypadku lub po oddaniu pojazdu.
• Jeśli z jakiegokolwiek powodu ubezpieczyciel nie przyjmie od razu na siebie odpowiedzialności za sprawę (np. w przypadku gdy biuro jest zamknięte), klient będzie zmuszony zapłacić za szkodę, a następnie zażądać zwrotu poniesionych kosztów od ubezpieczyciela, który wystawił CDW.
Advantage Ubezpieczyciel CDW Advantage skontaktuje się bezpośrednio z AON. • Należy szybko włączyć do procedury swojego ubezpieczyciela, który wystawił CDW. Twój ubezpieczyciel CDW poniesie odpowiedzialność za szkody.
• Jeśli z jakiegokolwiek powodu ubezpieczyciel nie przyjmie od razu na siebie odpowiedzialności za sprawę (np. w przypadku gdy biuro jest zamknięte), klient będzie miał obowiązek skontaktowania się z ubezpieczycielem, który wystawił CDW, lecz Advantage nie pobierze od klienta płatności za szkody.
Avis Ubezpieczyciel CDW Avis skontaktuje się bezpośrednio z AON. • Avis skontaktuje się z twoim ubezpieczycielem CDW niezwłocznie po wypadku lub po oddaniu pojazdu.
• Jeśli z jakiegokolwiek powodu ubezpieczyciel nie przyjmie od razu na siebie odpowiedzialności za sprawę (np. w przypadku gdy biuro jest zamknięte), klient będzie zmuszony zapłacić za szkodę, a następnie zażądać zwrotu poniesionych kosztów od ubezpieczyciela, który wystawił CDW.
Budget Właściciel polisy Budget naliczy kwotę w oparciu o ocenę szkody i może obciążyć kartę kredytową. AON zwróci naliczoną kwotę. Należy spróbować nakłonić AON do wniesienia płatności zamiast klienta. • Należy szybko włączyć do procedury swojego ubezpieczyciela, który wystawił CDW. Dzięki temu zwrot kosztów kolizji będzie łatwiejszy i szybszy.
• Budget sprawdzi zdolność kredytową właściciela polisy w momencie odbioru i prawdopodobnie sprawdzi też twój limit kredytu.
Dollar Ubezpieczyciel CDW Dollar obarczy odpowiedzialnością kierowcę do momentu, aż ubezpieczycie przyjmie odpowiedzialność na siebie. • Dollar skontaktuje się z twoim ubezpieczycielem CDW niezwłocznie po wypadku lub po oddaniu pojazdu.
• Jeśli z jakiegokolwiek powodu ubezpieczyciel nie przyjmie od razu na siebie odpowiedzialności za sprawę (np. w przypadku gdy biuro jest zamknięte), klient będzie zmuszony zapłacić za szkodę, a następnie zażądać zwrotu poniesionych kosztów od ubezpieczyciela, który wystawił CDW.
Enterprise Właściciel polisy Enterprise naliczy kwotę w oparciu o ocenę szkody. Możliwe obciążenie karty kredytowej. AON zwróci naliczoną kwotę. Należy spróbować nakłonić AON do wniesienia płatności zamiast klienta. • Enterprise pobierze kwotę franszyzy bezpośrednio z karty kredytowej klienta w przypadku zaistnienia szkody (500 $ - 1000 $). 
• Należy szybko włączyć do procedury swojego ubezpieczyciela, który wystawił CDW. Dzięki temu zwrot kosztów kolizji będzie łatwiejszy i szybszy.
Hertz Właściciel polisy Hertz obarczy odpowiedzialnością kierowce do momentu, aż ubezpieczyciel, który wystawił CDW przyjmie odpowiedzialność na siebie. Możliwe obciążenie karty kredytowej. AON zwróci naliczoną kwotę. Należy spróbować nakłonić AON do wniesienia płatności zamiast klienta. • Należy szybko włączyć do procedury swojego ubezpieczyciela, który wystawił CDW. Dzięki temu zwrot kosztów kolizji będzie łatwiejszy i szybszy.
• Hertz sprawdzi zdolność kredytową właściciela polisy w momencie odbioru i prawdopodobnie sprawdzi też twój limit kredytu.
National Właściciel polisy National obarczy odpowiedzialnością kierowce do momentu, aż ubezpieczyciel, który wystawił CDW przyjmie odpowiedzialność na siebie. Możliwe obciążenie karty kredytowej. AON zwróci naliczoną kwotę. Należy spróbować nakłonić AON do wniesienia płatności zamiast klienta. • Należy szybko włączyć do procedury swojego ubezpieczyciela, który wystawił CDW. Dzięki temu zwrot kosztów kolizji będzie łatwiejszy i szybszy.
• National sprawdzi zdolność kredytową właściciela polisy w momencie odbioru i prawdopodobnie sprawdzi też twój limit kredytu.
Zipcar TBC TBC TBC

 Zwrot zostanie wykonany na konto bankowe za pomocą przelewu. Może to potrwać od 1 do 5 dni, w zależności od danych podróży. W przypadku przelewu na konto bankowe, niezbędne jest podanie poprawnych danych konta bankowego. Niestety nie możemy wypłacić roszczeń za pomocą czeku ani żadnych innych środków. 
Naszym celem jest ograniczenie poziomu stresu i maksymalne ułatwienie całej procedury! Główne kroki:
1. Zgłoś szkodę.
2. Analiza: Zostanie wysłany e-mail potwierdzający otrzymanie wniosku i rozpoczęcie analizy roszczenia.
3. W przypadku braku jakichkolwiek dokumentów lub informacji, skontaktujemy się drogą elektroniczną.
4. Po wprowadzeniu wszystkich danych, wniosek zostanie szybko zatwierdzonyvz.
5. Następnie wypłacimy środki na konto bankowe.
Niestety, gdy podróżujesz po całym świecie, opłaty transakcyjne występują wszędzie. 

Wypłata odszkodowania przelewem na konto bankowe podlega opłacie bankowej w wysokości  przynajmniej 15 USD (lub równowartości w walucie lokalnej). Jeśli opłata bankowa zostanie nałożona na nas, nie będziemy wymagać jej pokrycia. Jeśli, jednak, bank nałoży opłatę na wnioskodawcę, niestety nie będziemy w stanie jej opłacić.
Istnieje kilka czynników, które pozwalają porównać kursy wymiany i kilka sposobów ich obliczania. Posłużmy się przykładem:
  • Mark pochodzi z Wielkiej Brytanii. Został obciążony przez wypożyczalnię kwotą 500 euro za wypadek we Francji. Jego roszczenie o 500 € został dzisiaj zatwierdzone przez RentalCover.com.
  • Kwota roszczenia zostanie wypłacona Makowi w GBP.
Zespół ds. Roszczeń RentalCover.com przelicza waluty, w których oznaczono roszczenia (w przypadku Marka to euro) na waluty płatności (w przypadku Marka jest to GBP) w oparciu o kursy wymiany dostępne z kilku platformach zajmujących się przekazami pieniężnymi. Są one o 3-5% lepsze niż bankowe kursy wymiany walut i 4-6% lepsze niż te, które można uzyskać w kantorach.
W przypadku kolizji będą Państwo zobowiązani do zapłaty pełnej kwoty udziału własnego/franszyzy redukcyjnej. W późniejszym terminie, do 18 miesięcy, w zależności od warunków najmu wypożyczalni, mogą się Państwo okazać uprawnieni do otrzymania od wypożyczalni pełnego zwrotu kosztów, oczywiście o ile wypadek nie został spowodowany z Państwa winy. My jednak uważamy, że nie powinni Państwo czekać aż 18 miesięcy! Zamiast tego wypłacamy Państwa roszczenie od razu. Wymagamy tylko cyfrowego podpisania prostego oświadczenia o zrzeczeniu się uprawnień, które następnie wyślemy do wypożyczalni, która z kolei wypłaci nam kwotę refundacji.

Wszystkie szkody należy zgłosić online. Wprowadź numer referencyjny (kończy się na „INS” i znajduje się w e-mailu z potwierdzeniem).

1
2
3
4

Szkodę należy zgłosić poprzez formularz zgłaszania szkód online

Nasz Zespół ds. likwidacji szkód udzieli Ci pomocy przy zgłaszaniu szkody

Po zatwierdzeniu za pośrednictwem e-maila lub SMS-a otrzymasz łącze do płatności

Płatność zostanie szybko zrealizowana przelewem elektronicznym

O każdym etapie likwidacji szkody będziemy Cię informować drogą e-mailową. Naszym celem jest likwidacja 95% szkód w ciągu 3 dni.

Dowiedz się więcej o dokumentach, jakie należy przekazać w przypadku zgłaszania szkody

Wszystkie zgłoszenia szkody są rozpatrywane w następujących bezproblemowych krokach:

1
2
3
4

Szkodę należy zgłosić poprzez formularz zgłaszania szkód online

Nasz Zespół ds. likwidacji szkód udzieli Ci pomocy przy zgłaszaniu szkody

Po zatwierdzeniu za pośrednictwem e-maila lub SMS-a otrzymasz łącze do płatności

Płatność jest realizowana szybko za pomocą przelewu elektronicznego (dowiedz się więcej)

O każdym etapie likwidacji szkody będziemy Cię informować drogą e-mailową. Naszym celem jest likwidacja 95% szkód w ciągu 3 dni.

Nasz Zespół ds. likwidacji szkód udzieli pomocy, aby zapewnić bezproblemowe przetwarzanie zgłoszenia szkody

Jeżeli dojdzie do awarii lub wypadku, najpierw należy upewnić się, że wszyscy są bezpieczni. W miarę możliwości zjedź z drogi, włącz światła awaryjne i sprawdź, czy wszyscy znajdują się w bezpiecznym miejscu. Następnie:

1. Skontaktuj się z wypożyczalnią, aby zgłosić wypadek. Numer znajdziesz na podpisanej umowie wynajmu. Zachowaj umowę wynajmu, ponieważ będzie potrzebna do zgłoszenia szkody.

2. Zalecamy zrobienie zdjęć w celu udokumentowania uszkodzeń Twojego pojazdu i innych pojazdów.

3. Po wykonaniu instrukcji wypożyczalni,  upłynięciu okresu wynajmu i ustaleniu ostatecznych opłat przez wypożyczalnię zgłoś roszczenie w firmie RentalCover.com.

Nie należy samodzielnie organizować transportu ani naprawy pojazdu bez informowania wypożyczalni, ponieważ może to unieważnić warunki i zasady wynajmu. Polisy firmy RentalCover.com obejmują opłaty za holowanie i transport pojazdu. Nie pokrywamy kosztów poniesionych „z własnej kieszeni”, takich jak zakwaterowanie lub rozmowy telefoniczne.


Po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów i informacji nasz Zespół ds. likwidacji szkód może rozpocząć przetwarzanie zgłoszenia szkody i przygotowanie wypłaty odszkodowania. Naszym celem jest likwidacja 95% szkód w ciągu 3 dni.

Aby ułatwić naszemu zespołowi możliwie najszybszą ocenę zgłoszenia szkody, prosimy wszystkich naszych klientów o przekazanie za pośrednictwem internetowego formularza zgłaszania szkód następujących dokumentów:

> Co to jest?
Podpisana umowa przekazana przez wypożyczalnię przy odbiorze pojazdu.

> Dlaczego jest potrzebny?
Aby potwierdzić prawo do odszkodowania dotyczące Ciebie i innych kierowców. Zawiera także daty wynajmu, jego warunki i maksymalną kwotę, jaką może naliczyć wypożyczalnia.

> Co to jest?
Prawo jazdy użyte do wynajęcia pojazdu.

> Dlaczego jest potrzebna?
W celu potwierdzenia zgodności tożsamości z informacjami na umowie wynajmu oraz posiadania ważnego prawa jazdy w chwili wynajmu.

> Co to jest?
Wyciąg z karty zawierający kwotę należną wypożyczalni oraz wszelkie otrzymane zwroty (zwroty często mają miejsce jeżeli najpierw potrącono pełną franszyzę (redukcyjną) udziału własnego, a ostateczna wartość szkód była mniejsza od zapłaconej kwoty).

> Dlaczego jest potrzebny?
W celu weryfikacji dokonania płatności i uniknięcia fałszywych zgłoszeń szkody.

> Co to jest?
Wszystkie e-maile i listy, które po wypadku wysłano do wypożyczalni lub od niej otrzymano.

> Dlaczego jest to potrzebne?
Te informacje pozwolą nam szybciej przetworzyć zgłoszenie szkody.

> Co to jest?
Jeżeli dojdzie do wypadku lub uszkodzeń, niektóre wypożyczalnie naliczą pełną franszyzę (redukcyjną) udziału własnego dotyczącą danego pojazdu, która później zostanie zwrócona. Mogą także naliczyć kwotę odpowiadającą wartości szkody mniejszą niż pełna franszyza (redukcyjna) udziału własnego. W każdym przypadku wymagamy dostarczenia pełnej faktury zawierającej ostateczną naliczoną kwotę (więcej informacji znajduje się tutaj).

> Dlaczego jest potrzebny?
Ten dokument jest nam potrzebny do wypłaty odszkodowania, ponieważ potwierdza on ostateczną dokonaną przez Ciebie płatność.

> Co to jest?
Ten raport jest sporządzany przez policję i zawiera informacje o wypadku, w tym zeznania świadków, podsumowania szkód oraz dane kierowcy i pasażera.

> Dlaczego jest potrzebny?
Ten dokument potwierdza okoliczności poważniejszych wypadków oraz zarzuty postawione przez policję jego uczestnikom. Jeżeli zgłoszenie szkody stanie się kwestią prawną, ten raport jest niezwykle przydatny. Ten dokument można uzyskać, kontaktując się z organami ścigania.

Jeżeli jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych i znajdujesz się w Ameryce i posiadasz plan „Ubezpieczenie od skutków wypadku”, zgłoszenie szkody zostanie rozpatrzone w następujących bezproblemowych krokach:

1
2
3
4

Szkodę należy zgłosić poprzez formularz zgłaszania szkód online

Nasz partner ubezpieczeniowy, Aon, przetworzy i oceni zgłoszenie szkody

Po zatwierdzeniu zgłoszenia szkody otrzymasz e-mail z powiadomieniem

Firma Aon wyśle czek na kwotę zwrotu wystawiony na nazwisko ubezpieczonego pasażera

Zgłoszenie szkody można śledzić w portalu internetowym firmy Aon (należy podać numer referencyjny).

W przypadku problemów ze zgłoszeniem szkody w firmie Aon prosimy o kontakt.

Ta faktura zawiera ostateczną kwotę do zapłacenia wypożyczalni, jeżeli dojdzie do wypadku, po określeniu opłat końcowych.

Ostateczna faktura za wynajem obejmuje wszelkie poniesione opłaty wynikające z franszyzy (redukcyjnej) i udziału własnego, pomniejszone o ewentualne zwroty uzyskane w wypożyczalni
 

Ten dokument jest nam potrzebny do wypłaty odszkodowania, ponieważ potwierdza on ostateczną dokonaną przez Ciebie płatność.

Jeśli masz problem z uzyskaniem tego dokumentu, zalecamy kontakt telefoniczny z wypożyczalnią, ponieważ odpowiedź na e-mail może zostać udzielona po długim czasie.

Jak zgłosić szkodę

Po ukończeniu podróży i zwróceniu pojazdu możesz zgłosić szkodę za pośrednictwem naszego formularza online.

The majority of customers who book with us will not have a time limit following an accident, and can submit a claim anytime after the drop off date.

However, there are some exceptions - so please review the information below to see whether this applies to your protection:

If your policy is insured by “Collinson” you have 45 days from the accident date to make a claim.

If you are a US customer renting in the US and you are insured by “AON” you have 20 days to make a claim and 90 days to provide proof of loss. You can find this information on your insurance documents, accessible from your My Account page.
 
You may be able to submit a claim outside of this time, but you will need to explain the reason for this delay

Jeśli powyżej nie ma odpowiedzi na twoje pytanie, prosimy o wypełnienie formularza poniżej lub telefon na:

Wyślemy wiadomość e-mail


Uzyskaj wycenę na następną podróż

:
:
Ochrona dla pojazdów o liczbie miejsc poniżej 9 (w tym kierowca).